Oporezivanje frilensera u 2023. godini

Frilenseri će u toku 2023.godine imati ispred sebe mogućnost da izaberu po kojem od dva moguća modela oporezivanja žele da budu oporezovani. Oporezivanje će se po osnovu oba modela vršiti kvartalno, a odluka o tome da u jednom kvartalu primene jedan model, neće ih uslovljavati da i u narednim kvartalima primene isti model oporezivanja. U nastavku ćemo opisati karakteristike oba modela, a ono što je bitno navesti je da će model A biti isplativiji u situacijama kada se radi o nižim iznosima prihoda, dok će sa rastom prihoda model B postati isplativiji.

Model A za frilensere

Prema modelu A, 32.000din će biti neoporezivo svakog meseca, odnosno kvartalno će taj iznos biti 96.000din. Frilenser koji se opredeli za ovaj model, porez će plaćati 20%. Osnovica za doprinose biće ista kao i osnovica za plaćanje poreza, s tim će minimalni iznos za plaćanje doprinosa iznositi 1.402din mesečno, odnosno 4.206din kvartalno, a stope za plaćanje doprinosa iznosiće 24% za PIO i 10.3% za zdravstvo. Ukoliko frilenser ostvari prihode u kvartalu koji su niži od 96.000din, neće imati obavezu da plati PIO u tom kvartalu.

Oporezivanje frilensera u 2023. godini

Primer obračuna po modelu A

Za primer ćemo uzeti frilensera koji je u okviru jednog kvartala ostvario 150.000din prihoda.

Osnovica za plaćanje poreza i doprinosa = 150.000 – 96.000 = 54.000din
Porez = 54.000 x 20% = 10.800
PIO = 54.000 x 24% = 12.960
Zdravstvo = 54.000 x 10,3% = 5.562

Frilenser koji je zaposlen, neće imati obavezu da plaća doprinos za zdravstvo, ni po modelu A, niti po modelu B koji ćemo u nastavku opisati.

Model B za frilensere

Prema modelu B, normirani troškovi iznosiće 19.300din mesečno, odnosno 57.900din kvartalno, kao i 34% ostvarenih prihoda u toku kvartala. Dakle, da bi se dobila osnovica za oporezivanje, od ostvarenih prihoda oduzimaće se 34%, kao i 57.900din. U okviru ovog modela, porez će iznositi 10%, a doprinosi će se takođe plaćati na istu osnovicu, s tim što će najniži iznos za plaćanje doprinosa za PIO iznositi 23.160din mesečno, odnosno 4.206din doprinosi za zdravstvo (isto kao i u modelu B).

Primer obračuna po modelu B

Takođe ćemo kao i u prethodnom primeru uzeti primer frilensera koji je u toku kvartala ostvario prihod od 150.000din.

Osnovica za plaćanje poreza i doprinosa = 150.000 – 34% = 99.000 – 57.900 = 41.100din
Porez = 41.100 x 10% = 4.110din
PIO = 41.100 x 24% = 9.864din (s obzirom da je iznos niži od 23.160din, postojala bi obaveza da se plati iznos od 23.160din)
Zdravstvo = 41.100 x 10,3% = 4.233din (ovaj iznos je veći od 4.206din)

Frilenseri koji u toku kvartala ne ostvare prihod, neće imati obavezu da podnose poresku prijavu, dok će poreska prijava biti neophodna u kvartalu u kojem su prihodi ostvareni.

Primeri obračuna po osnovu različitih nivoa ostvarenih prihoda

Prihod 100.000din. kvartalno – Model A

Prihod

100.000

Neoporezivo

96.000

Osnovica

4.000

Porez

800

PIO

960

Zdravstvo

4.206

 Procenat prihoda u odnosu na  poreze i doprinose – 5,96%

Prihod 300.000din kvartalno – Model A

Prihod

300.000

Neoporezivo

96.000

Osnovica

204.000

Porez

40.800

PIO

48.960

Zdravstvo

21.012

Procenat prihoda u odnosu na  poreze i doprinose – 36,92%

Prihod 500.000din kvartalno – Model A

Prihod

500.000

Neoporezivo

96.000

Osnovica

404.000

Porez

80.800

PIO

96.960

Zdravstvo

41.612

Procenat prihoda u odnosu na  poreze i doprinose – 43,87%

Prihod 100.000din kvartalno – Model B

Prihod

 

100.000

Neoporezivo 34%

34.000

Neoporezivo fiksno

57.900

Osnovica

8.100

Porez

810

PIO

23.160

Zdravstvo

4.206

Procenat prihoda u odnosu na  poreze i doprinose – 28.18%

 

Prihod 300.000din kvartalno – Model B

Prihod

300.000

Neoporezivo 34%

102.000

Neoporezivo fiksno

57.900

Osnovica

140.100

Porez

14.010

PIO

33.624

Zdravstvo

14.430,3

Procenat prihoda u odnosu na  poreze i doprinose – 20,69%

Prihod 500.000din kvartalno – Model B

Prihod

500.000

Neoporezivo 34%

170.000

Neoporezivo fiksno

57.900

Osnovica

272.100

Porez

27.210

PIO

65.304

Zdravstvo

28.026,3

Procenat prihoda u odnosu na  poreze i doprinose – 24,11%

Kao što možemo videti, i kroz navedene primere, Model A je isplativiji u situacijama kada frilenser ostvaruje niže prihode, dok sa rastom prihoda Model B postaje isplativiji.

Ukoliko i dalje ne znaš koja je opcija za tebe najbolja i razmatraš o otvaranju preduzetnika ili DOO, zakaži konsultacije i rešićemo sve tvoje dileme.

Priznanje putnih troškova kod preduzetnika
Priznanje putnih troškova kod preduzetnika

Priznanje putnih troškova kod preduzetnika Kada zakorače u svet preduzetništva, mnogim preduzetnicima pitanje oporezivanja zarada i prava na neoporezive iznose često predstavlja izvor dilema i

Slučajna registracija na SEF
Slučajna registracija na SEF

Slučajna registracija na SEF Šta se dešava u situaciji kada neko lice, koje nema obavezu da izdaje e-Fakture, bude u obavezi da se ipak registruje