Oporezivanje frilensera u 2023. godini

Frilenseri će u toku 2023.godine imati ispred sebe mogućnost da izaberu po kojem od dva moguća modela oporezivanja žele da budu oporezovani. Oporezivanje će se po osnovu oba modela vršiti kvartalno, a odluka o tome da u jednom kvartalu primene jedan model, neće ih uslovljavati da i u narednim kvartalima primene isti model oporezivanja. U nastavku ćemo opisati karakteristike oba modela, a ono što je bitno navesti je da će model A biti isplativiji u situacijama kada se radi o nižim iznosima prihoda, dok će sa rastom prihoda model B postati isplativiji.

Model A za frilensere

Prema modelu A, 32.000din će biti neoporezivo svakog meseca, odnosno kvartalno će taj iznos biti 96.000din. Frilenser koji se opredeli za ovaj model, porez će plaćati 20%. Osnovica za doprinose biće ista kao i osnovica za plaćanje poreza, s tim će minimalni iznos za plaćanje doprinosa iznositi 1.402din mesečno, odnosno 4.206din kvartalno, a stope za plaćanje doprinosa iznosiće 24% za PIO i 10.3% za zdravstvo. Ukoliko frilenser ostvari prihode u kvartalu koji su niži od 96.000din, neće imati obavezu da plati PIO u tom kvartalu.

Oporezivanje frilensera u 2023. godini

Primer obračuna po modelu A

Za primer ćemo uzeti frilensera koji je u okviru jednog kvartala ostvario 150.000din prihoda.

Osnovica za plaćanje poreza i doprinosa = 150.000 – 96.000 = 54.000din
Porez = 54.000 x 20% = 10.800
PIO = 54.000 x 24% = 12.960
Zdravstvo = 54.000 x 10,3% = 5.562

Frilenser koji je zaposlen, neće imati obavezu da plaća doprinos za zdravstvo, ni po modelu A, niti po modelu B koji ćemo u nastavku opisati.

Model B za frilensere

Prema modelu B, normirani troškovi iznosiće 19.300din mesečno, odnosno 57.900din kvartalno, kao i 34% ostvarenih prihoda u toku kvartala. Dakle, da bi se dobila osnovica za oporezivanje, od ostvarenih prihoda oduzimaće se 34%, kao i 57.900din. U okviru ovog modela, porez će iznositi 10%, a doprinosi će se takođe plaćati na istu osnovicu, s tim što će najniži iznos za plaćanje doprinosa za PIO iznositi 23.160din mesečno, odnosno 4.206din doprinosi za zdravstvo (isto kao i u modelu B).

Primer obračuna po modelu B

Takođe ćemo kao i u prethodnom primeru uzeti primer frilensera koji je u toku kvartala ostvario prihod od 150.000din.

Osnovica za plaćanje poreza i doprinosa = 150.000 – 34% = 99.000 – 57.900 = 41.100din
Porez = 41.100 x 10% = 4.110din
PIO = 41.100 x 24% = 9.864din (s obzirom da je iznos niži od 23.160din, postojala bi obaveza da se plati iznos od 23.160din)
Zdravstvo = 41.100 x 10,3% = 4.233din (ovaj iznos je veći od 4.206din)

Frilenseri koji u toku kvartala ne ostvare prihod, neće imati obavezu da podnose poresku prijavu, dok će poreska prijava biti neophodna u kvartalu u kojem su prihodi ostvareni.

Primeri obračuna po osnovu različitih nivoa ostvarenih prihoda

Prihod 100.000din. kvartalno – Model A

Prihod

100.000

Neoporezivo

96.000

Osnovica

4.000

Porez

800

PIO

960

Zdravstvo

4.206

 Procenat prihoda u odnosu na  poreze i doprinose – 5,96%

Prihod 300.000din kvartalno – Model A

Prihod

300.000

Neoporezivo

96.000

Osnovica

204.000

Porez

40.800

PIO

48.960

Zdravstvo

21.012

Procenat prihoda u odnosu na  poreze i doprinose – 36,92%

Prihod 500.000din kvartalno – Model A

Prihod

500.000

Neoporezivo

96.000

Osnovica

404.000

Porez

80.800

PIO

96.960

Zdravstvo

41.612

Procenat prihoda u odnosu na  poreze i doprinose – 43,87%

Prihod 100.000din kvartalno – Model B

Prihod

 

100.000

Neoporezivo 34%

34.000

Neoporezivo fiksno

57.900

Osnovica

8.100

Porez

810

PIO

23.160

Zdravstvo

4.206

Procenat prihoda u odnosu na  poreze i doprinose – 28.18%

 

Prihod 300.000din kvartalno – Model B

Prihod

300.000

Neoporezivo 34%

102.000

Neoporezivo fiksno

57.900

Osnovica

140.100

Porez

14.010

PIO

33.624

Zdravstvo

14.430,3

Procenat prihoda u odnosu na  poreze i doprinose – 20,69%

Prihod 500.000din kvartalno – Model B

Prihod

500.000

Neoporezivo 34%

170.000

Neoporezivo fiksno

57.900

Osnovica

272.100

Porez

27.210

PIO

65.304

Zdravstvo

28.026,3

Procenat prihoda u odnosu na  poreze i doprinose – 24,11%

Kao što možemo videti, i kroz navedene primere, Model A je isplativiji u situacijama kada frilenser ostvaruje niže prihode, dok sa rastom prihoda Model B postaje isplativiji.

Ukoliko i dalje ne znaš koja je opcija za tebe najbolja i razmatraš o otvaranju preduzetnika ili DOO, zakaži konsultacije i rešićemo sve tvoje dileme.

Rashodovanje robe koja ima rok trajanja
Rashodovanje robe koja ima rok trajanja

Rashodovanje robe koja ima rok trajanja Pri upravljanju robom sa rokom trajanja, preduzeća često nailaze na izazove vezane za obračun PDV-a. Važno je poznavati zakonske