Oporezivanje frilensera u 2023. godini

Do kraja 2022. godine važiće stara pravila oporezivanja frilensera, nakon čega će doći do značajne izmene u načinu oporezivanja frilensera i iznosima koji će biti u obavezi da plate po osnovu prihoda koje ostvare, počev od 2023. godine.

U ovom tekstu nećemo se baviti oporezivanjem frilensera u 2022. godini, s obzirom da smo se sa tom temom bavili u ovom članku.

Oporezivanje frilensera u 2023. godini

Na koji način će se vršiti oporezivanje frilensera u 2023.godini?

Za početak je važno istaći da će se oporezivanje vršiti kvartalno, odnosno na svaka 3 meseca, i da će neoporezivi iznos biti 19.300 din. mesečno, odnosno 57.900 din. kvartalno. Na sve prihode koje frilenseri ostvare iznad 57.900 din. u toku kvartala, biće u obavezi da plate porez i doprinose.

Bitna promena u odnosu na dosadašnju praksu je to da će frilenseri biti u obavezi da podnose poreske prijave u situacijima kada su ostvarili prihode koji prelaze neoporezive iznose, za razliku od prakse koja će važiti do kraja 2022. godine prema kojoj je Poreska uprava ta koja šalje rešenja o obavezi za plaćanje poreza i doprinosa frilensera.

Dakle, 57.900din. je neoporezivo u jednom kvartalu, a na iznos preko tog, plaćaju se porez i doprinosi. Visina doprinosa koju će frilenser biti u obavezi da plati, zavisiće od činjenice da li je frilenser zaposlen ili ne. Ukoliko je zaposlen, biće u obavezi da plati 20% porez i 25% PIO, a u slučaju da frilenser ne bude zaposlen, imaće obavezu da plati i doprinose za zdravstvo 10.3%.

Da bismo lakše objasnili, uzećemo za primer frilensera koji mesečno zarađuje 50.000 din, odnosno 150.000din. kvartalno. U ovom slučaju kalkulacija je sledeća:

Ostvareni prihodi = 150.000 din
Neoporezivo = 57.900 din
Oporezivo = 92.100 din
Porez 20% = 18.420 din
PIO 25% = 23.025 din
Zdravstvo 10.3%= 9.486 din

Na ovaj način smo utvrdili će frilenser koji u 2023. godini u toku jednog kvartala zaradi 150.000 din, imati obavezu da plati 41.445 din. u slučaju da je zaposlen, odnosno 50.931 din. u slučaju da nije zaposlen.

Ukoliko smatraš da će tvoje poreske obaveze biti previsoke od 2023.godine i razmišljaš o otvaranju firme, zakaži konsultacije ovde, ili poruči eBook i Saznaj sve o preduzetnicima.

Oporezivanje frilensera u 2023. godini
Oporezivanje frilensera u 2023. godini

Oporezivanje frilensera u 2023. godini Do kraja 2022. godine važiće stara pravila oporezivanja frilensera, nakon čega će doći do značajne izmene u načinu oporezivanja frilensera

Subvencije za samozapošljavanje
Subvencije za samozapošljavanje

Subvencije za samozapošljavanje Grad Novi Sad raspisao je Javni konkurs za dodelu subvencija za samozapošljavanje na teritoriji grada Novog Sada u vrednosti od 250.000din do