Paušal i davanje u zakup nepokretnosti

Zakonom o porezu na dohodak građana propisano je da preduzetnik ne može da bude paušalno oporezovan ukoliko se bavi aktivnostima u vezi sa nepokretninama. Dakle, pitanje koje muči paušalce je da li smeju da izdaju nekretninu i da li će automatski izgubiti pravo na paušalno oporezivanje.

Ukoliko bi se paušalac opredelio da nekretninu koju poseduje u sopstvenom vlasništvu izdaje i prihod naplati kao preduzetnik, to bi dovelo do gubitka prava na paušalno oporezovanje.

Kako ne bi došlo do gubitka prava na paušalno oporezivanje, preduzetnik nekretninu može da izdaje kao fizičko lice, a u zavisnosti od toga ko je zakupac, zavisi i način na koji se prihod od zakupa oporezuje.

Paušal i davanje u zakup nepokretnosti

Postoje dve mogućnosti:

  • Ukoliko je zakupac pravno lice, oporezovanje se vrši po odbitku, odnosno, pravno lice je u obavezi da obračuna i plati porez prilikom isplate neto iznosa zakupodavcu.
  • Druga mogućnost je da, kada je zakupac fizičko lice, ili nerezidentno pravno ili fizičko lice, porez na zakup plati zakupodavac, po modelu samooporezivanja. Zakupodavac je dužan da u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda podnese poresku prijavu PP-OPO.

Još jednom napominjemo da, ukoliko fizičko lice prihode od izdavanja nepokretnosti naplati kao preduzetnik paušalac, automatski gubi pravo na paušalno oporezivanje i stiče obavezu plaćanja poreza na stvarno ostvareni rezultat.

Preduzetnik ili DOO
Preduzetnik ili DOO?

Preduzetnik ili DOO? Jedna od najčešćih dilema prilikom donošenja odluke o otvaranju firme i započinjanju obavljanja delatnosti jeste pitanje da li je bolje opredeliti se

Mali poreski obveznici
Mali poreski obveznici

Mali poreski obveznici Mali poreski obveznici predstavljaju fizička lica i privredne subjekte, koji posluju na teritoriji Republike Srbije, a u prethodnih 12 meseci nisu ostvarili

Datum fakture i uticaj na prihode
Datum fakture i uticaj na prihode

Datum fakture i uticaj na prihode Veoma često se dešava da preduzetnici ne znaju kada prihod nastaje, i kakav uticaj na to ima činjenica kada