PIB na fiskalnom računu

Kao što je mnogima poznato, a pre svega knjigašima koji vode poslovne knjige i koji vode računa o svojim troškovima, jer oni umanjuju dobit, a ujedno i porez koji se na tu dobit plaća, prilikom kupovine u maloprodaji, neophodan je fiskalni račun i na njemu otkucan PIB.

Međutim, veoma često se dešava da se napravi propust i da se prilikom kupovine desi da kupac zaboravi da od prodavca zatraži da unese PIB na račun, ili prodavac jednostavno zaboravi da unese PIB na taj račun.

U prethodnom periodu, pa i ranijim godinama, to se veoma lako rešavalo, čak i nekoliko dana kasnije, jer je postojala mogućnost da se naknadno zahteva da se taj račun stornira, ili refundira, pa da onda na njega unese PIB kupca.

Ali, nakon poslednjih izmena koje su donete, to više neće biti moguće.

PIB na fiskalnom računu

O čemu se radi?

Zahtev za ispravkom, odnosno za unosom PIB-a, moguće je samo na licu mesta, neposredno posle izdavanja fiskalnog računa. Nakon toga, ukoliko se u tom trenutku ne zahteva refundiranje fiskalnog računa i unos PIB-a, kasnija izmena neće biti moguća.

Iz tog razloga, neophodno je obratiti pažnju na taj detalj, jer veoma lako se može dogoditi situacija da kupac ostane bez fiskalnog računa kojim pravda trošak koji je napravio, pa samim tim neće umanjiti svoju dobit i porez na kraju godine.

Konsultacije za preduzetnike

Ukoliko želiš da saznaš sve što je tvom biznisu potrebno pre nego što otvoriš firmu ili imaš dileme u vezi sadašnjeg poslovanja, možeš da zakažeš konsultacije ovde, a naš tim će ti pomoći da sva tvoja pitanja dobiju odgovore.

Izdavanje fakture pre datuma prometa
Izdavanje fakture pre datuma prometa

Izdavanje fakture pre datuma prometa Sistem poreza na dodatu vrednost (PDV) u Srbiji regulisan je Zakonom o porezu na dodatu vrednost. Ključne odredbe koje se