Pretežni izvoznik u smislu zakona o PDV

U poreskom periodu u kojem je obvezniku PDV iznos prethodnog PDV veći od iznosa poreske obaveze, obveznik ima pravo na povrat traženog PDV, a za tu mogućnost obveznik se opredeljuje izborom opcije 1 prilikom podnošenja poreske prijave za PDV. Ukoliko se obveznik ne bi opredelio za tu opciju, razlika PDV koja preostane ostaje poreski kredit koji obveznik može da iskoristi u nekom narednom poreskom periodu.

Rok za povrat PDV

Rok za povrat PDV je 45 dana od isteka roka za predaju poreske prijave ukoliko je ona podneta blagovremeno, odnosno 45 dana od dana kada je poreska prijava podneta u slučaju da to nije blagovremeno urađeno. Ukoliko obveznik PDV stekne status pretežnog izvoznika, ovi rokovi se pomeraju na 15 dana, umesto 45.

Pretežni izvoznik u smislu zakona o PDV

Kako se stiče status pretežnog izvoznika?

Za početak, važno je istaći da se status pretežnog izvoznika može steći za kalendarsku godinu ili konkretan poreski period.

Status pretežnog izvoznika obveznik PDV može da stekne ukoliko je vrednost izvoza dobara veći od 50% od ukupnog prometa dobara i usluga u prethodnom periodu ili ukoliko ostvari izvoz u inostranstvo u vrednosti od 10 miliona evra.

Dakle, da bi obveznik stekao status pretežnog izvoznika na godinu dana, potrebno je da je:

  • U prethodnoj godini vrednost izvoza dobara bila 50% ili više u odnosu na ukupan promet dobara i usluga, ili;
  • U prethodnoj godini vrednost izvoza dobar bila preko 10 miliona evra

Pretežni izvoznik za konkretan period

Pored prava na sticanje statusa pretežnog izvoznika za celu godinu, navedeni status se može steći i za konkretan poreski period, a uslovi su sledeći:

  • Da je obveznik od početka godine, zaključno sa datumom za koji podnosi poresku prijavu ostvario ukupan promet dobara sa inostranstvom 50% ili više od ukupno ostvarenog prometa dobara i usluga, ili;
  • Da je zaključno sa datumom za koji podnosi poresku prijavu ostvario promet sa inostranstvom veći od 10 miliona evra

Obveznik koji je taj status stekao za konkretan poreski period, ne dobija taj status do kraja godine automatski, već ukoliko želi da ga zadrži, ima obavezu da za svaki poreski period utvrđuje da li ispunjava kriterijume ili ne.

Koji promet se uračunava u vrednost izvoza dobara za sticanje statusa pretežnog izvoznika?

Prometom dobara u inostranstvo smatra se otpremanje dobara u inostranstvo koje je oslobođeno PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza.

U vrednost izvoza koji se ne uračunava u ukupan promet koji se posmatra za potrebe sticanja statusa pretežnog izvoznika, ne uračunava se:

  • vrednost prometa usluga koji se smatra izvršenim u inostranstvu,
  • vrednost prometa usluga oplemenjivanja dobara koja su privremeno uvezena radi oplemenjivanja, a koja se ponovo izvoze,
  • vrednost dobara otpremljenih na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija,
  • vrednost ponovnog izvoza dobara (tzv. indirektan reeksport),
  • vrednost prometa dobara koji se smatra izvršenim u inostranstvu (direktan reeksport) i dr.

Ako vam je potrebno knjigovodstvo od poverenja i knjigovođa na kojeg se možete osloniti, kontaktirajte nas kako bismo vam predstavili našu ponudu.

Izdavanje fakture pre datuma prometa
Izdavanje fakture pre datuma prometa

Izdavanje fakture pre datuma prometa Sistem poreza na dodatu vrednost (PDV) u Srbiji regulisan je Zakonom o porezu na dodatu vrednost. Ključne odredbe koje se