Promet, prihod i profit

Kada započnu poslovanje, preduzetnici najčešće nailaze na veći broj dilema i nejasnoća, a isti slučaj je i sa terminima promet, prihod i profit. Između ovih termina postoje jasne razlike, a u ovom tekstu ćemo ih analizirati i navesti koje su to razlike i na šta se tačno odnosi svaki od ovih pojmova.

Šta predstavlja promet?

Promet predstavlja novčana sredstva koja su prešla preko tekućeg računa poslovnog subjekta. U promet spada svaka transakcija koja se pojavi na računu subjekta, pa stoga podatak o prometu po računu ne može da bude pouzdan izvor informacije o poslovanju subjekta, iz razloga što ovde mogu biti uključene i transakcije koje nisu direktno povezane sa prodajom dobara i usluga, kao što su, na primer, pozajmice između pravnih lica.

Promet, prihod i profit

Šta je prihod?

Prihod nastaje prilikom prodaje dobara i pružanja usluga. Ukoliko se uplata izvrši unapred, prihod ne nastaje u tom trenutku, već je tada reč o avansnoj uplati, a prihod nastaje u trenutku kada je promet dobara i usluga izvršen.

Šta je profit?

Profit predstavlja razliku između ostvarenih prihoda i troškova u posmatranom periodu i predstavlja najvažniji parametar za posmatranje kvaliteta poslovanja od sva tri pojma koji su u ovom tekstu objašnjeni, jer direktno pokazuje koliku dobit je poslovni subjekt ostvario.

Naša knjigovodstvena agencija se svakodnevno susreće sa ovakvim i sličnim pitanjima klijenata, koja uspešno rešavamo. Ukoliko su ti potrebne dodatne informacije u vezi tvog sadašnjeg ili budućeg poslovanja, zakaži konsultacije i saznaj zašto svaki klijent nakon održanih konsultacija poželi da postane stalni korisnik naših knjigovodstvenih usluga.

Kako troškovi utiču na porez
Kako troškovi utiču na porez?

Kako troškovi utiču na porez? Kada zakorače u svet preduzetništva, vlasnici biznisa uglavnom znaju da plaćaju porez na ostvarenu dobit i da što više troškova

Obaveza izdavanja avansnog računa
Obaveza izdavanja avansnog računa

Obaveza izdavanja avansnog računa Obveznik PDV nije u obavezi da izda avansni fiskalni račun, u sistuaciji kada primi avansnu uplatu pre nego prometa dobara i

Preduzetnik ili frilenser
Preduzetnik ili frilenser?

Preduzetnik ili frilenser? U poslednjih nekoliko godina tema oporezivanja frilensera je postala sve učestalija. Nekoliko modela oporezivanja se promenilo u kratkom periodu, od onih koji