Promet, prihod i profit

Kada započnu poslovanje, preduzetnici najčešće nailaze na veći broj dilema i nejasnoća, a isti slučaj je i sa terminima promet, prihod i profit. Između ovih termina postoje jasne razlike, a u ovom tekstu ćemo ih analizirati i navesti koje su to razlike i na šta se tačno odnosi svaki od ovih pojmova.

Šta predstavlja promet?

Promet predstavlja novčana sredstva koja su prešla preko tekućeg računa poslovnog subjekta. U promet spada svaka transakcija koja se pojavi na računu subjekta, pa stoga podatak o prometu po računu ne može da bude pouzdan izvor informacije o poslovanju subjekta, iz razloga što ovde mogu biti uključene i transakcije koje nisu direktno povezane sa prodajom dobara i usluga, kao što su, na primer, pozajmice između pravnih lica.

Promet, prihod i profit

Šta je prihod?

Prihod nastaje prilikom prodaje dobara i pružanja usluga. Ukoliko se uplata izvrši unapred, prihod ne nastaje u tom trenutku, već je tada reč o avansnoj uplati, a prihod nastaje u trenutku kada je promet dobara i usluga izvršen.

Šta je profit?

Profit predstavlja razliku između ostvarenih prihoda i troškova u posmatranom periodu i predstavlja najvažniji parametar za posmatranje kvaliteta poslovanja od sva tri pojma koji su u ovom tekstu objašnjeni, jer direktno pokazuje koliku dobit je poslovni subjekt ostvario.

Naša knjigovodstvena agencija se svakodnevno susreće sa ovakvim i sličnim pitanjima klijenata, koja uspešno rešavamo. Ukoliko su ti potrebne dodatne informacije u vezi tvog sadašnjeg ili budućeg poslovanja, zakaži konsultacije i saznaj zašto svaki klijent nakon održanih konsultacija poželi da postane stalni korisnik naših knjigovodstvenih usluga.

Rashodovanje robe koja ima rok trajanja
Rashodovanje robe koja ima rok trajanja

Rashodovanje robe koja ima rok trajanja Pri upravljanju robom sa rokom trajanja, preduzeća često nailaze na izazove vezane za obračun PDV-a. Važno je poznavati zakonske