Slučajna registracija na SEF

Šta se dešava u situaciji kada neko lice, koje nema obavezu da izdaje e-Fakture, bude u obavezi da se ipak registruje na SEF da bi moglo da izda e-Fakturu za klijenta iz javnog sektora? Ili u situaciji kada se preduzetnik paušalac, ili neko drugo privredno društvo slučajno registruje na Sistem e-faktura? Da li za to lice važe ista pravila kao i za sva druga lica?

Pravila su ista za sve

Onog trenutku kad se preduzetnik ili privredno društvo registruje na SEF, ako prethodno nisu bili u obavezi da to učine, postaju dobrovoljni obveznici sistema e-Faktura i za njih važe potpuno ista pravila kao i za sve druge obveznike koji registrovani korisnici sistema e-Faktura.

Slučajna registracija na SEF

Obaveza izdavanja e-Faktura

Dakle, ova lica postaju u obavezi da svim registrovanim licima na SEF izdaju fakture putem sistema e-faktura. Takođe, u obavezi su i da primaju fakture putem ovog sistema. Pored toga, između ostalih obaveza koje se odnose na sva lica registovana na SEF, i dobrovoljni obveznici SEF-a su u obavezi da izdaju avansne račune ukoliko im klijent uplati novčana sredstva pre nego što bude izvršen promet dobara i usluga, najkasnije narednog radnog dana u odnosu na dan uplate.

Ukoliko imaš ovakva i slična pitanja, ili su ti potrebne konsultacije za otvaranje firme, ovde možeš saznati više o konsultacijama koje su pomogle velikom broju preduzetnika da uspešno započnu svoju preduzetničku delatnost.

Priznanje putnih troškova kod preduzetnika
Priznanje putnih troškova kod preduzetnika

Priznanje putnih troškova kod preduzetnika Kada zakorače u svet preduzetništva, mnogim preduzetnicima pitanje oporezivanja zarada i prava na neoporezive iznose često predstavlja izvor dilema i

Slučajna registracija na SEF
Slučajna registracija na SEF

Slučajna registracija na SEF Šta se dešava u situaciji kada neko lice, koje nema obavezu da izdaje e-Fakture, bude u obavezi da se ipak registruje