Slučajna registracija na SEF

Šta se dešava u situaciji kada neko lice, koje nema obavezu da izdaje e-Fakture, bude u obavezi da se ipak registruje na SEF da bi moglo da izda e-Fakturu za klijenta iz javnog sektora? Ili u situaciji kada se preduzetnik paušalac, ili neko drugo privredno društvo slučajno registruje na Sistem e-faktura? Da li za to lice važe ista pravila kao i za sva druga lica?

Pravila su ista za sve

Onog trenutku kad se preduzetnik ili privredno društvo registruje na SEF, ako prethodno nisu bili u obavezi da to učine, postaju dobrovoljni obveznici sistema e-Faktura i za njih važe potpuno ista pravila kao i za sve druge obveznike koji registrovani korisnici sistema e-Faktura.

Slučajna registracija na SEF

Obaveza izdavanja e-Faktura

Dakle, ova lica postaju u obavezi da svim registrovanim licima na SEF izdaju fakture putem sistema e-faktura. Takođe, u obavezi su i da primaju fakture putem ovog sistema. Pored toga, između ostalih obaveza koje se odnose na sva lica registovana na SEF, i dobrovoljni obveznici SEF-a su u obavezi da izdaju avansne račune ukoliko im klijent uplati novčana sredstva pre nego što bude izvršen promet dobara i usluga, najkasnije narednog radnog dana u odnosu na dan uplate.

Ukoliko imaš ovakva i slična pitanja, ili su ti potrebne konsultacije za otvaranje firme, ovde možeš saznati više o konsultacijama koje su pomogle velikom broju preduzetnika da uspešno započnu svoju preduzetničku delatnost.

Rashodovanje robe koja ima rok trajanja
Rashodovanje robe koja ima rok trajanja

Rashodovanje robe koja ima rok trajanja Pri upravljanju robom sa rokom trajanja, preduzeća često nailaze na izazove vezane za obračun PDV-a. Važno je poznavati zakonske