Troškovi koji se priznaju u određenom procentu

Zakon o porezu na dobit pravnih lica, u članu 15. propisuje troškove koji se u poreskom bilansu priznaju samo do određenog iznosa. U pitanju su takozvani opštekorisni troškovi, i u poreskom bilansu ovi troškovi se priznaju samo do 5% od ukupnog iznosa prihoda koji je ostvaren.

Koji su to troškovi?

U pitanju su sledeći troškovi:

 • Izdaci za zdravstvene namene
 • Izdaci za obrazovne namene
 • Izdaci za naučne namene
 • Izdaci za humanitarne namene
 • Izdaci za verske namene
 • Izdaci za sportske namene
 • Izdaci za zaštitu životne sredine
Troškovi koji se priznaju u određenom procentu

Zakon propisuje takođe da, ovakvi troškovi mogu biti priznati u poreskom bilansu isključivo ako su kumulativno ispunjena sledeća dva uslova:

 • Da su izvršeni registrovanim licima, odnosno osnovanim za te namene
 • Da primalac sredstva koristi isključivo za obavljanje delatnosti

Ukoliko barem jedan od prethodno nabrojana dva uslova nije ispunjen, troškovi se ne priznaju u poreskom bilansu.

Prvim uslovom jasno se definiše da primaoci sredstava mogu biti isključivo lica koja su registrovana za obavljanje opštekorisnih poslova, u skladu sa posebno propisanim uslovima (Zakon o sportu, Zakon o crkvama i verskim zajednicama, Zakon o socijalnoj zaštiti, itd).

Propisano je da korisnici ovih sredstava mogu imati neki od sledećih oblika organizovanja:

 • Udruženja
 • Ustanove
 • Zadužbine
 • Fondovi
 • Fondacije

Davanje pomoći fizičkom licu

S obzirom da je Zakon jasno ukazao da se ova davanja u poreskom bilansu mogu priznati isključivo ako su ispunjena dva uslova, od koji je jedan da je primalac registrovan za obavljenje prethodno navedenih delatnosti, iz toga jasno proizilazi da rashodi koji nastanu davanjem fizičkim licima, ne mogu biti priznati u poreskom bilansu i uticati na smanjenje poreske obaveze, iz razloga što fizičko lice ne može biti registrovano za obavljanje delatnosti takvih namena.

Ukoliko Vam je potreban knjigovođa od poverenja i želite stabilan oslonac za Vaše poslovanje,  kontaktirajte nas, a mi ćemo Vam rado predstaviti našu ponudu.

Oporezivanje frilensera u 2023. godini
Oporezivanje frilensera u 2023. godini

Oporezivanje frilensera u 2023. godini Do kraja 2022. godine važiće stara pravila oporezivanja frilensera, nakon čega će doći do značajne izmene u načinu oporezivanja frilensera

Subvencije za samozapošljavanje
Subvencije za samozapošljavanje

Subvencije za samozapošljavanje Grad Novi Sad raspisao je Javni konkurs za dodelu subvencija za samozapošljavanje na teritoriji grada Novog Sada u vrednosti od 250.000din do