Fiskalni račun Da ili Ne? 2022

Fiskalni račun, da ili ne

Fiskalni račun, da ili ne? Novi fiskalni uređaji su postali deo naše svakodnevnice, ali mnoga pitanja i nejasnoće su i dalje prisutni, pa bismo ovom prilikom želeli da rešimo jednu od dilema koja se javlja, a to je, da li je postoji obaveza izdavanja fiskalnog računa u situaciji kada je delatnost kojom se privredni subjekt […]

Paušal i davanje u zakup nepokretnosti

Paušal i davanje u zakup nepokretnosti

Paušal i davanje u zakup nepokretnosti Zakonom o porezu na dohodak građana propisano je da preduzetnik ne može da bude paušalno oporezovan ukoliko se bavi aktivnostima u vezi sa nepokretninama. Dakle, pitanje koje muči paušalce je da li smeju da izdaju nekretninu i da li će automatski izgubiti pravo na paušalno oporezivanje. Ukoliko bi se […]

Kalkulator paušalnog poreza

Kalkulator paušalnog poreza

Kalkulator paušalnog poreza Poreska uprava je na svom sajtu objavila kalkulator paušalnog poreza koji omogućava svima koji su zainteresovani da utvrde koji iznos paušnog poreza mogu da očekuju za određenu delatnost. Kalkulator koji omogućava izračunavanje paušalnog poreza možete pronaći klikom na sledeći link: OVDE Izračunavanje poreza i doprinosa za paušalce Jednom kada pristupite gore označenom […]

Pretežni izvoznik u smislu zakona o PDV

Pretežni izvoznik u smislu zakona o PDV

Pretežni izvoznik u smislu zakona o PDV U poreskom periodu u kojem je obvezniku PDV iznos prethodnog PDV veći od iznosa poreske obaveze, obveznik ima pravo na povrat traženog PDV, a za tu mogućnost obveznik se opredeljuje izborom opcije 1 prilikom podnošenja poreske prijave za PDV. Ukoliko se obveznik ne bi opredelio za tu opciju, […]

Troškovi koji se priznaju u određenom procentu

Troškovi koji se priznaju u određenom procentu

Troškovi koji se priznaju u određenom procentu Zakon o porezu na dobit pravnih lica, u članu 15. propisuje troškove koji se u poreskom bilansu priznaju samo do određenog iznosa. U pitanju su takozvani opštekorisni troškovi, i u poreskom bilansu ovi troškovi se priznaju samo do 5% od ukupnog iznosa prihoda koji je ostvaren. Koji su […]

Gubitak prava na subvencije za fisklalne kase

Gubitak prava na subvencije

Gubitak prava na subvencije za fiskalne kase Prilikom tumačenja Uredbe o utvrđivanju Pragrama finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija i uslova za zadržavanja prava na dobijena novčana sredstva u javnosti se pojavilo pitanje da li subjekti kojima su odobrena novčana sredstva u vidu subvencije za nabavku novih fiskalnih […]

Neoporezivi iznosi u 2022 godini

Neoporezivi iznosi

Neoporezivi iznosi u 2022 godini Članovima 118. i 119. Zakona o radu, propisana su prava zaposlenih na naknadu troškova i druga primanja koja nemaju karakter zarade, dok su neoporezivi iznosi za naknade troškova i druga primanja propisana odredbama člana 9. i 18. Zakona o porezu na dohodak građana. Koliko iznose neporezivi iznosi? Zakonom je utvrđeno […]

Oporezivanje Frilensera u 2022. godini

Oporezivanje frilensera u 2022. godini

Oporezivanje frilensera u 2022. godini Iako je prema najavama trebalo da dođe do promene u načinu oporezivanja frilensera od 2022. godine, tako da se oporezivanje vrši tromesečno, a da je iznos od 54.900 din ostvarenih prihoda u tom periodu neoporeziv, do toga ipak nije došlo, pa je na snazi ostao isti način oporezivanja, kao i […]

Poklon deci zaposlenih radnika za Novu godinu i Božić

Poklon deci zaposlenih radnika

Poklon deci zaposlenih radnika Zakon o radu propisao je mogućnost davanja poklona za Novu godinu i Božić deci zaposlenih radnika. Na osnovu člana 192. stav 2. ovog Zakona, poslodavac je u mogućnosti da deci zaposlenih radnika obezbedi poklon za Novu godinu i Božić, do neoporezivog iznosa koji je predviđen Zakonom o porezu na dohodak građana […]

Limiti od 6 i 8 miliona dinara

Limiti od 6 i 8 miliona dinara

Limiti od 6 i 8 miliona dinara Limiti od 6 i 8 miliona dinara predstavljaju čestu dilemu kod preduzetnika, koji nisu sigurni koji period bi trebali da posmatraju za navedene limite, i šta se dešava ako se neki od limita probiju. Ovim tekstom želeli bismo da svim budućim i sadašnjim preduzetnicima pomognemo u rešavanju ovih […]