Izdavanje fakture pre datuma prometa

Izdavanje fakture pre datuma prometa Sistem poreza na dodatu vrednost (PDV) u Srbiji regulisan je Zakonom o porezu na dodatu vrednost. Ključne odredbe koje se

Pravo na preknjižavanje poreza u Srbiji

Pravo na preknjižavanje poreza u Srbiji

Pravo na preknjižavanje poreza u Srbiji U skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji Republike Srbije, članom 10, fizička i pravna lica imaju

Trošak reprezentacije, reklame i propagande

Trošak reprezentacije, reklame i propagande U poslovanju, troškovi su neizbežni. Međutim, neki troškovi zahtevaju posebno razmatranje kako bi se pravilno knjižili i obračunavali. Dve ključne

Poklon za 8. mart

Poklon za 8. mart Dok se 8. mart, Međunarodni dan žena, slavi kao dan borbe za ženska prava i dostignuća, u mnogim radnim okruženjima tradicionalno

Godišnji porez na dohodak građana 2024

Godišnji porez na dohodak građana 2024 15. maj je rok za predaju poreske prijave PP GPDG, kojom se utvrđuje godišnji porez na dohodak građana, a

Omogućena predaja završnih računa

Omogućena predaja završnih računa

Omogućena predaja završnih računa Od 31. januara 2024. godine, omogućeno je korišćenje aplikacije za sastavljanje i dostavljanje finansijskih izveštaja za 2023. godinu putem Posebnog informacionog

Neoporezivi iznosi - 2024. godina

Neoporezivi iznosi – 2024. godina

Neoporezivi iznosi – 2024. godina Kao i prethodnih godina, od prvog februara, na snagu su stupili novi neoporezivi iznosi koji se primenjuju prilikom isplate novčanih

Neizdavanje avansnog računa

Neizdavanje avansnog računa

Neizdavanje avansnog računa U praksi se povremeno mogu pronaći situacije kada preduzetnici i vlasnici privrednih društava, donose neke potpuno nepromišljene poteze, verujući da će na