Mali poreski obveznici

Mali poreski obveznici

Mali poreski obveznici Mali poreski obveznici predstavljaju fizička lica i privredne subjekte, koji posluju na teritoriji Republike Srbije, a u prethodnih 12 meseci nisu ostvarili promet preko 8 miliona, ili prilikom osnivanja nije procenjeno da će ostvariti promet dobara i usluga u vrednosti većoj od 8 miliona dinara. Mali poreski obveznici na svojim fakturama ne […]

Izmene za obveznike poreza na prihod od samostalne delatnosti

Knjigovođa Novi Sad

Izmene za obveznike poreza na prihod od samostalne delatnosti U ovom tekstu bavićemo se promenama koje su napravljene u Zakonu o porezu na dohodak građana, koje imaju bitnog uticaja na rokove i obaveze za podnošenje poreskih prijava obveznika poreza na prihod od samostalne delatnosti. Promene su većim delom usmerene pre svega na obveznike koji se […]

Godišnji porez na dohodak građana – izmene u načinu oporezivanja

Godišnji porez na dohodak građana - izmene u načinu oporezivanja

Godišnji porez na dohodak građana – izmene u načinu oporezivanja Najavljene izmene u načinu oporezivanja poreza na godišnji dohodak građana. Dosadašnja praksa bila je da su obveznici ovog poreza imali rok da do 15. maja podnesu poresku prijavu PPDG-2r, nakon čega bi Poreska uprava dostavljala rešenje i obveznicima davala rok od 15 dana da izvrše […]

Prelazak sa paušala na ličnu zaradu

PRELAZAK SA PAUŠALA NA LIČNU ZARADU

PRELAZAK SA PAUŠALA NA LIČNU ZARADU Preduzetnici paušalci, koji u toku druge polovine godine probiju limit od 6 miliona dinara prihoda u toku poslovne godine, nailaze na neočekivani problem, koji se odnedavno pojavio u praksi, a o čemu je reč, pisaćemo u nastavku teksta. Prelazak na ličnu zaradu do 2020.godine U ranijim godinama, pa sve […]

Prodaja vozila – porez na prenos apsolutnih prava

Prodaja vozila - porez na prenos apsolutnih prava

Prodaja vozila – porez na prenos apsolutnih prava Prilikom prenosa uz naknadu, vlasništva nad upotrebljavanim motornim vozilom, potrebno je platiti porez od 2.5%. Pod upotrebljavanim motornim vozilom smatra se vozilo koje je na teritoriji Republike Srbije najmanje jednom, od njegove proizvodnje, pa do poslednjeg uvoza, bilo registrovano u skladu sa propisima. Osnovica poreza na prenos […]

Trgovina putem interneta i fiskalne kase

Trgovina putem interneta i fiskalne kase

Trgovina putem interneta i fiskalne kase Do uvođenja novog Zakona o fiskalizaciji, šifra delatnosti 47.91 – trgovina putem posredstvom pošte ili putem interneta, bila je oslobođena izdavanja fiskalnih računa. Međutim, to više nije slučaj, već i poslovni subjekti koji obavljaju ovu delatnost, kao i oni koji pružaju usluge putem interneta, imaju obavezu da izdaju fiskalne […]

Podizanje gotovine preduzetnika

Podizanje gotovine preduzetnika

Podizanje gotovine preduzetnika Jedna od najčešćih dilema u poslovanju preduzetnika odnosi na pitanje da li preduzetnik može da podiže gotovinu sa računa bez plaćanja dodatnih poreza i doprinosa. Da li preduzetnik može da podiže gotovinu? Da li samo paušalac ima pravo da podiže gotovinu? Da li preduzetnik sme da podigne više od 150.000din. dnevno? Da […]

Izdavanje nepokretnosti od strane fizičkih lica

Izdavanje nepokretnosti od strane fizičkih lica

Izdavanje nepokretnosti od strane fizičkih lica U poslednjih nekoliko godina, pa i u ovom trenutku, na teritoriji Republike Srbije postoji velika potražnja za stanovima koji se nabavljaju u svrhu izdavanja i ostvarivanja prihoda izdavanjem nepokretnosti. U ovom tekstu ćemo posebnu pažnju obratiti na davanje u zakup nepokretnosti, kada su fizička lica u ulozi i zakupodavca […]

Izdavanje fiskalnih računa stranim fizičkim licima

Izdavanje fiskalnih računa stranim fizičkim licima

Izdavanje fiskalnih računa stranim fizičkim licima Jedna od dilema koja se javlja od samog početka primene Zakona o fiskalizaciji jeste i pitanje da li postoji obaveza izdavanja fiskalnih računa stranim fizičkim licima?  Prema regulativi koja je važila do uvođenja ovog Zakona, poslovni subjekti koji su sarađivali sa stranim fizičkim licima, nisu imali obavezu da izdaju […]

Oporezivanje frilensera u 2023. godini

Oporezivanje frilensera u 2023. godini

Oporezivanje frilensera u 2023. godini Frilenseri će u toku 2023.godine imati ispred sebe mogućnost da izaberu po kojem od dva moguća modela oporezivanja žele da budu oporezovani. Oporezivanje će se po osnovu oba modela vršiti kvartalno, a odluka o tome da u jednom kvartalu primene jedan model, neće ih uslovljavati da i u narednim kvartalima […]