Izdavanje fiskalnih računa stranim fizičkim licima

Izdavanje fiskalnih računa stranim fizičkim licima

Izdavanje fiskalnih računa stranim fizičkim licima Jedna od dilema koja se javlja od samog početka primene Zakona o fiskalizaciji jeste i pitanje da li postoji obaveza izdavanja fiskalnih računa stranim fizičkim licima?  Prema regulativi koja je važila do uvođenja ovog Zakona, poslovni subjekti koji su sarađivali sa stranim fizičkim licima, nisu imali obavezu da izdaju […]

Oporezivanje frilensera u 2023. godini

Oporezivanje frilensera u 2023. godini

Oporezivanje frilensera u 2023. godini Do kraja 2022. godine važiće stara pravila oporezivanja frilensera, nakon čega će doći do značajne izmene u načinu oporezivanja frilensera i iznosima koji će biti u obavezi da plate po osnovu prihoda koje ostvare, počev od 2023. godine. U ovom tekstu nećemo se baviti oporezivanjem frilensera u 2022. godini, s […]

Moja prva plata

Moja prva plata

Moja prva plata Vlada Republike Srbije zajedno sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i u 2022.godini organizuje program “Moja prva plata”. Cilj ovog programa je da se nezaposleni osposobe za individualni rad, kao i da se nezaposlenima omogući da steknu znanje, iskustvo i kompetencije u oblasti u kojoj poslodavac obavlja delatnost. Program je planiran da tako […]

Prodaja nepokretnosti – porez na kapitalnu dobit

Prodaja nepokretnosti - porez na kapitalnu dobit

Prodaja nepokretnosti – porez na kapitalnu dobit Zakon o porezu na dohodak građana propisao je obavezu plaćanja poreza na kapitalnu dobit koja se ostvaruje prodajom nekretnine. Ovaj porez iznosi 15%, a osnovicu za plaćanje poreza predstavlja pozitivna razlika između prodajne i nabavne cene. Kako se izračunava porez? Na jednostavnom primeru, ukazaćemo na koji način se […]

Godišnji odmor i fiskalne kase

Godišnji odmor

Godišnji odmor i fiskalne kase Ukoliko obveznik fiskalizacije odluči da za vreme godišnjeg odmora neće koristiti fiskalnu kasu, potrebno je da o tome obavesti Poresku upravu. Obaveštenje Poreskoj upravi dostavlja se putem PGJO prijave, posredstvom postala ePorezi. Prijava se podnosi na sledeći način: Prijava datuma početka korišćenja godišnjeg odmora: Odabirom “Tekstualnog unosa”, nakon čega se […]

Putnička vozila i PDV

Putnička vozila i PDV

Putnička vozila i PDV Da li pravna lica i preduzetnici mogu da zahtevaju povrat poreza na dodatu vrednost po osnovu nabavke putničkog vozila? Prilikom nabavke putničkog vozila, preduzetnici i pravna lica u najvećem broju slučajeva nemaju pravo na povrat poreza na dodatu vrednost, ukoliko ga je prodavac obračunao na prodajnu cenu. Razlog zašto je tako, […]

Izdavanje fiskalnih računa subjektima javnog sektora

Izdavanje fiskalnih računa subjektima javnog sektora

Izdavanje fiskalnih računa subjektima javnog sektora Poslovni subjekti koji izdaju fiskalne račune subjektima javnog sektora, našli su se u dilemi, na koji način da izdaju račune subjektima iz tog sektora, jer račun koji se izdaje putem fiskalne kase ne evidentira se u CRF, pa subjekti javnog sektora nisu u mogućnosti da izvrše plaćanje svoje obaveze.  […]

Sticanje statusa Obveznika PDV-a

Sticanje statusa Obveznika PDV-a

Sticanje statusa Obveznika PDV-a Status obveznika poreza na dodatu vrednost lice može steći dobrovoljno ili po sili Zakona. Lice koje nije evidentirano u sistem PDV-a može da izvrši dobrovoljnu prijavu za ulazak u sistem PDV-a u bilo kom trenutku godine. Sa druge strane, obavezan ulazak u sistem PDV-a postoji u situaciji kada lice ostvari promet […]

Fiskalni račun Da ili Ne? 2022

Fiskalni račun, da ili ne

Fiskalni račun, da ili ne? Novi fiskalni uređaji su postali deo naše svakodnevnice, ali mnoga pitanja i nejasnoće su i dalje prisutni, pa bismo ovom prilikom želeli da rešimo jednu od dilema koja se javlja, a to je, da li je postoji obaveza izdavanja fiskalnog računa u situaciji kada je delatnost kojom se privredni subjekt […]

Paušal i davanje u zakup nepokretnosti

Paušal i davanje u zakup nepokretnosti

Paušal i davanje u zakup nepokretnosti Zakonom o porezu na dohodak građana propisano je da preduzetnik ne može da bude paušalno oporezovan ukoliko se bavi aktivnostima u vezi sa nepokretninama. Dakle, pitanje koje muči paušalce je da li smeju da izdaju nekretninu i da li će automatski izgubiti pravo na paušalno oporezivanje. Ukoliko bi se […]