Sticanje statusa Obveznika PDV-a

Sticanje statusa Obveznika PDV-a

Sticanje statusa Obveznika PDV-a Status obveznika poreza na dodatu vrednost lice može steći dobrovoljno ili po sili Zakona. Lice koje nije evidentirano u sistem PDV-a

Fiskalni račun, da ili ne

Fiskalni račun Da ili Ne? 2022

Fiskalni račun, da ili ne? Novi fiskalni uređaji su postali deo naše svakodnevnice, ali mnoga pitanja i nejasnoće su i dalje prisutni, pa bismo ovom

Paušal i davanje u zakup nepokretnosti

Paušal i davanje u zakup nepokretnosti

Paušal i davanje u zakup nepokretnosti Zakonom o porezu na dohodak građana propisano je da preduzetnik ne može da bude paušalno oporezovan ukoliko se bavi

Kalkulator paušalnog poreza

Kalkulator paušalnog poreza

Kalkulator paušalnog poreza Poreska uprava je na svom sajtu objavila kalkulator paušalnog poreza koji omogućava svima koji su zainteresovani da utvrde koji iznos paušnog poreza

Pretežni izvoznik u smislu zakona o PDV

Pretežni izvoznik u smislu zakona o PDV

Pretežni izvoznik u smislu zakona o PDV U poreskom periodu u kojem je obvezniku PDV iznos prethodnog PDV veći od iznosa poreske obaveze, obveznik ima

Gubitak prava na subvencije

Gubitak prava na subvencije za fisklalne kase

Gubitak prava na subvencije za fiskalne kase Prilikom tumačenja Uredbe o utvrđivanju Pragrama finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje

Neoporezivi iznosi

Neoporezivi iznosi u 2022 godini

Neoporezivi iznosi u 2022 godini Članovima 118. i 119. Zakona o radu, propisana su prava zaposlenih na naknadu troškova i druga primanja koja nemaju karakter

Oporezivanje frilensera u 2022. godini

Oporezivanje Frilensera u 2022. godini

Oporezivanje frilensera u 2022. godini Iako je prema najavama trebalo da dođe do promene u načinu oporezivanja frilensera od 2022. godine, tako da se oporezivanje