R&D poreski podsticaji

R&D poreski podsticaji

R&D poreski podsticaji Poslovnim subjektima u Srbiji pružena je jedinstvena mogućnost da svoje troškove vezane za istraživanje i razvoj priznaju u svom poreskom bilansu u

Finansijsko posredovanje fincon.rs

Knjigovodstvena agencija – bitan je izbor

Knjigovodstvena agencija – bitan je izbor Svakom biznisu, bez obzira na veličinu i delatnost, potreban je dobar knjigovođa koji će se pobrinuti za finansijsku stranu

Kako troškovi utiču na porez

Kako troškovi utiču na porez?

Kako troškovi utiču na porez? Kada zakorače u svet preduzetništva, vlasnici biznisa uglavnom znaju da plaćaju porez na ostvarenu dobit i da što više troškova

Obaveza izdavanja avansnog računa

Obaveza izdavanja avansnog računa

Obaveza izdavanja avansnog računa Obveznik PDV nije u obavezi da izda avansni fiskalni račun, u sistuaciji kada primi avansnu uplatu pre nego prometa dobara i

Promet, prihod i profit

Promet, prihod i profit

Promet, prihod i profit Kada započnu poslovanje, preduzetnici najčešće nailaze na veći broj dilema i nejasnoća, a isti slučaj je i sa terminima promet, prihod

Mali poreski obveznici

Mali poreski obveznici

Mali poreski obveznici Mali poreski obveznici predstavljaju fizička lica i privredne subjekte, koji posluju na teritoriji Republike Srbije, a u prethodnih 12 meseci nisu ostvarili

PRELAZAK SA PAUŠALA NA LIČNU ZARADU

Prelazak sa paušala na ličnu zaradu

PRELAZAK SA PAUŠALA NA LIČNU ZARADU Preduzetnici paušalci, koji u toku druge polovine godine probiju limit od 6 miliona dinara prihoda u toku poslovne godine,

Prodaja vozila - porez na prenos apsolutnih prava

Prodaja vozila – porez na prenos apsolutnih prava

Prodaja vozila – porez na prenos apsolutnih prava Prilikom prenosa uz naknadu, vlasništva nad upotrebljavanim motornim vozilom, potrebno je platiti porez od 2.5%. Pod upotrebljavanim