Oporezivanje frilensera u 2023. godini

Oporezivanje frilensera u 2023. godini

Oporezivanje frilensera u 2023. godini Frilenseri će u toku 2023.godine imati ispred sebe mogućnost da izaberu po kojem od dva moguća modela oporezivanja žele da

Moja prva plata

Moja prva plata

Moja prva plata Vlada Republike Srbije zajedno sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i u 2022.godini organizuje program “Moja prva plata”. Cilj ovog programa je da

Prodaja nepokretnosti - porez na kapitalnu dobit

Prodaja nepokretnosti – porez na kapitalnu dobit

Prodaja nepokretnosti – porez na kapitalnu dobit Zakon o porezu na dohodak građana propisao je obavezu plaćanja poreza na kapitalnu dobit koja se ostvaruje prodajom

Godišnji odmor

Godišnji odmor i fiskalne kase

Godišnji odmor i fiskalne kase Ukoliko obveznik fiskalizacije odluči da za vreme godišnjeg odmora neće koristiti fiskalnu kasu, potrebno je da o tome obavesti Poresku

Putnička vozila i PDV

Putnička vozila i PDV

Putnička vozila i PDV Da li pravna lica i preduzetnici mogu da zahtevaju povrat poreza na dodatu vrednost po osnovu nabavke putničkog vozila? Prilikom nabavke

Sticanje statusa Obveznika PDV-a

Sticanje statusa Obveznika PDV-a

Sticanje statusa Obveznika PDV-a Status obveznika poreza na dodatu vrednost lice može steći dobrovoljno ili po sili Zakona. Lice koje nije evidentirano u sistem PDV-a

Fiskalni račun, da ili ne

Fiskalni račun Da ili Ne? 2022

Fiskalni račun, da ili ne? Novi fiskalni uređaji su postali deo naše svakodnevnice, ali mnoga pitanja i nejasnoće su i dalje prisutni, pa bismo ovom

Paušal i davanje u zakup nepokretnosti

Paušal i davanje u zakup nepokretnosti

Paušal i davanje u zakup nepokretnosti Zakonom o porezu na dohodak građana propisano je da preduzetnik ne može da bude paušalno oporezovan ukoliko se bavi