Trgovina putem interneta i fiskalne kase

Trgovina putem interneta i fiskalne kase

Trgovina putem interneta i fiskalne kase Do uvođenja novog Zakona o fiskalizaciji, šifra delatnosti 47.91 – trgovina putem posredstvom pošte ili putem interneta, bila je

Podizanje gotovine preduzetnika

Podizanje gotovine preduzetnika

Podizanje gotovine preduzetnika Jedna od najčešćih dilema u poslovanju preduzetnika odnosi na pitanje da li preduzetnik može da podiže gotovinu sa računa bez plaćanja dodatnih

Izdavanje nepokretnosti od strane fizičkih lica

Izdavanje nepokretnosti od strane fizičkih lica

Izdavanje nepokretnosti od strane fizičkih lica U poslednjih nekoliko godina, pa i u ovom trenutku, na teritoriji Republike Srbije postoji velika potražnja za stanovima koji

Oporezivanje frilensera u 2023. godini

Oporezivanje frilensera u 2023. godini

Oporezivanje frilensera u 2023. godini Frilenseri će u toku 2023.godine imati ispred sebe mogućnost da izaberu po kojem od dva moguća modela oporezivanja žele da

Moja prva plata

Moja prva plata

Moja prva plata Vlada Republike Srbije zajedno sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i u 2022.godini organizuje program “Moja prva plata”. Cilj ovog programa je da

Prodaja nepokretnosti - porez na kapitalnu dobit

Prodaja nepokretnosti – porez na kapitalnu dobit

Prodaja nepokretnosti – porez na kapitalnu dobit Zakon o porezu na dohodak građana propisao je obavezu plaćanja poreza na kapitalnu dobit koja se ostvaruje prodajom

Godišnji odmor

Godišnji odmor i fiskalne kase

Godišnji odmor i fiskalne kase Ukoliko obveznik fiskalizacije odluči da za vreme godišnjeg odmora neće koristiti fiskalnu kasu, potrebno je da o tome obavesti Poresku

Putnička vozila i PDV

Putnička vozila i PDV

Putnička vozila i PDV Da li pravna lica i preduzetnici mogu da zahtevaju povrat poreza na dodatu vrednost po osnovu nabavke putničkog vozila? Prilikom nabavke