Kalkulator paušalnog poreza

Kalkulator paušalnog poreza

Kalkulator paušalnog poreza Poreska uprava je na svom sajtu objavila kalkulator paušalnog poreza koji omogućava svima koji su zainteresovani da utvrde koji iznos paušnog poreza

Pretežni izvoznik u smislu zakona o PDV

Pretežni izvoznik u smislu zakona o PDV

Pretežni izvoznik u smislu zakona o PDV U poreskom periodu u kojem je obvezniku PDV iznos prethodnog PDV veći od iznosa poreske obaveze, obveznik ima

Gubitak prava na subvencije

Gubitak prava na subvencije za fisklalne kase

Gubitak prava na subvencije za fiskalne kase Prilikom tumačenja Uredbe o utvrđivanju Pragrama finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje

Neoporezivi iznosi

Neoporezivi iznosi u 2022 godini

Neoporezivi iznosi u 2022 godini Članovima 118. i 119. Zakona o radu, propisana su prava zaposlenih na naknadu troškova i druga primanja koja nemaju karakter

Oporezivanje frilensera u 2022. godini

Oporezivanje Frilensera u 2022. godini

Oporezivanje frilensera u 2022. godini Iako je prema najavama trebalo da dođe do promene u načinu oporezivanja frilensera od 2022. godine, tako da se oporezivanje

Limiti od 6 i 8 miliona dinara

Limiti od 6 i 8 miliona dinara

Limiti od 6 i 8 miliona dinara Limiti od 6 i 8 miliona dinara predstavljaju čestu dilemu kod preduzetnika, koji nisu sigurni koji period bi

Lična zarada preduzetnika

Lična zarada preduzetnika

Lična zarada preduzetnika Izmenama Zakona o porezu na dohodak građana iz 2013. godine, preduzetnicima i preduzetnicima poljoprivrednicima omogućeno je da se opredele za isplatu lične

Prenos celokupne ili dela imovine

Prenos celokupne ili dela imovine Odredbom člana 6. stav 1. Zakona o Porezu na dodatu vrednost (u daljem tekstu Zakona), propisano je da kod prenosa