Da li mi je potreban finansijski savetnik?

Dobra ideja i želja da se pokrene sopstveni biznis, bez jasno definisanog plana kojeg bi se trebalo pridržavati u poslovanju zarad ostvarenja sopstvenih ciljeva, veoma često nisu dovoljni da bi se posao uspešno razvijao, ali i pored toga, mnogi preduzetnici ulažu svoj novac i vreme bez prethodno precizno postavljenih ciljeva i obavljenih konsultacija sa stručnjacima, koji im jasno mogu ukazati na značajne pokazatelje, koji se u poslovanju moraju pratiti, zarad prosperiteta i postavljanja čvrstih temelja za biznis koji nameravaju da pokrenu.

Kako finansijski savetnik može da mi pomogne?

Iskusni finansijski savetnik se u svojoj karijeri susreo sa velikim brojem problema koji novog preduzetnika tek čekaju “iza ćoška”, a u situaciji kada se biznis tek pokreće, neočekivani problemi i finansijske poteškoće su nešto što je svakako potrebno izbeći i omogućiti firmi da raste i razvija se.

U nastavku ćemo navesti nekoliko ključnih razloga zašto vam je finansijski savetnik neophodan.

Fincon.rs Finansijski savetnik

1. Ne možete biti stručnjak za sve

Preduzetnici prilikom otpočinjanja poslovanja često smatraju da bi to što su dobri u nečemu, ili čak i stručnjaci u toj oblasti, trebalo da bude dovoljno da bi njihova biznis ideja uspela. Međutim, u stvarnosti to nije tako, i oni nemaju jasno razvijenu svest o svim situacijama i problemima do kojih može doći kada se poslovanje pokrene.

Upravo je jedan od stručnjaka koji je potreban svakom biznismenu, neko ko se razume u finansije, jer ta osoba može da mu na precizan način predstavi poteškoće na koje može naići u poslovanju i na taj način predupredi mnoge probleme u koje firma može ući.

Bilo da vam je u planu da pokrenete prodaju neke robe, pružanje intelektualnih usluga, ili bilo koju drugu delatnost, vrlo brzo ćete se naći u situaciji da obavljate mnoge poslove koje niste imali ni u planu pre započinjanja biznisa, od pakovanja proizvoda, nabavke materijala, marketinga, pa sve do komunikacije sa kupcima i dobavljačima.

U takvoj situaciji, kada je preduzetnik sam, ili eventualno ima još jednu ili dve zaposlene osobe, usredsređenost na druge poslove, koji se možda u tom trenutku čine važnijim, može dovesti do toga da finansije zapadnu u drugi plan, pa je iz tog razloga, pomoć finansijskog savetnika neophodna.

Iskusna osoba iz oblasti finansija može da postavi prava pitanja i pomogne vam da zajedničkim snagama pronađete odgovore koji vam značajno mogu popraviti finansijsku stabilnost i profitabilnost.

2. Loše upravljanje novcem

Loše upravljanje novcem, neadekvatno isplanirani novčani tokovi, preplaćeni dobavljači i poslovi ugovoreni sa kupcima koji svoje obaveze ne izmiruju na vreme, mnoge firme odvode u propast, a vi biste uz pomoć finansijskog savetnika blagovremeno mogli identifikovati sve potencijalne rizike sa kojima biste se u poslovanju mogli suočiti i držati ih pod kontrolom, a samim tim izbegavate loše rezultate u poslovanju i uopšte probleme koji bi narušili poslovanje privrednog društva.

3. Upoznajte vaše brojeve i uštedite vreme

Od neprocenjive važnosti za poslovanje firme je poznavanje brojeva, kako onih koji su do sada ostvareni, tako i onih kojima se teži, a sve to može omogućiti finansijski savetnik sa izradom predikcija rezultata firme, savetima na koji način investirati raspoloživi novac, ali i jasnim instrukcijama u vezi radnji koje je potrebno izvršiti kako bi se izbegao nepotrebni rizik.

Bez jasno definisanog puta kojim bi firma trebala da se kreće, preduzetnik dolazi u situaciju da godinama luta i “tapka u mestu”, pitajući se zašto njegov biznis ne postiže željene rezultate. Sve to bi moglo biti drugačije da je na vreme angažovao iskusnog finansijskog savetnika koji bi od starta njegovo poslovanje nadgledao i usmerio ga na pravi put i na taj način uštedeo nepotrebno izgubljeno vreme.

4. Budite informisani o poreskim propisima i potencijalnim kaznama

U velikom broju slučaja, kada ulaze u svet biznisa, preduzetnici ne znaju sa kakvim poreskim propisima se susreću, koji porez je potrebno platiti i koliko zapravo skupo mogu da ih koštaju takve greške, pa iz tog razloga, poreze ponekad zanemare i na taj način sebi donesu ozbiljne probleme sa državnim organima.

Adekvatnim poreskim planiranjem, finansijski savetnik može preduzetniku omogućiti da ne brine o eventualnim kaznama koje mogu da uslede usled neplaćenih poreskih obaveza, ali i da postigne poreske uštede, jer neretko se dešava da usled nedovoljnog poznavanja poreskih propisa, firme plaćaju značajno veće iznose poreza od stvarno potrebnih, a da toga nisu ni svesne.

5. Obezbedite dodatna novčana sredstva

Početni period poslovanja je uspešno završen i firma je sa uspehom prebrodila prve godine poslovanja? Sada je potrebno napraviti nove korake i poslovanje podići na još viši nivo kroz investiciona ulaganja, ali za to je potreban novac koji firma ne poseduje, pa ga je potrebno nabaviti od strane finansijskih institucija.

Kada dođe do toga, saradnja sa iskusnim finansijskim savetnikom firmi donosi benefite iz više razloga. Prvo, stalna kontrola poslovanja i rezultata firme osigurava da su finansijski pokazatelji zadovoljavajući za finansijske institucije i da su one raspoložene za uspostavljanje saradnje sa firmom.

Drugo, savetnik će investicionu ideju predstaviti na visoko kvalitetan način, izradom preciznih kalkulacija i predikcijom rezultata koji se mogu očekivati od investije, ali i stalnom komunikacijom sa zaposlenima u tim institucijama i odgovaranjem na njihova brojna pitanja.

Treće, svoje iskustvo i poznavanje funkcionisanja finansijskih institucija i njihovih zahteva, finansijski savetnik može da iskoristi i tako što će vam obezbediti sredstva po povoljnijim uslovima i na taj način dodatno umanjiti troškove.

Miran san, manje stresa i sigurna budućnost

Kada ne postoji stabilnost u poslovanju, već su konstatno prisutne turbulencije i neizvesnosti, preduzetnik je svakodnevno izložen strahovima za svoju budućnost i budućnost firme, a nepotreban stres postaje njegova svakodnevnica, pa tako riziku izlaže i svoje zdravlje i njegovo pogoršanje. Jedan mali, a opet izuzetno značajan detalj može da napravi ogromnu razliku i sve ove probleme predupredi, a to je angažovanje finansijskog savetnika.

Kroz izradu kalkulacija i predikcija, davanje mnogobrojnih saveta i instrukcija kako investirati novac, smanjiti rizik i unaprediti poslovanje, finansijski savetnik može da napravi krucijalnu razliku i poslovanje vaše firme podigne u neslućene visine, visine o kojima ste nekad mogli samo da maštate.

Da li ti je potreban finansijski savetnika

Naša agencija je u mogućnosti da vam ponudi kompletan set usluga praćenja i razvoja firme, od knjigovodstvenih usluga, pa do usluga finansijskog i poreskog savetovanja i posredovanja u pribavljanju novčanih sredstava od strane finansijskih institicija, pa ukoliko ste zainteresovani za naše usluge, budite slobodni da nas kontaktirate.

Trosak reprezentacije reklame i propagande
Trošak reprezentacije, reklame i propagande

Trošak reprezentacije, reklame i propagande U poslovanju, troškovi su neizbežni. Međutim, neki troškovi zahtevaju posebno razmatranje kako bi se pravilno knjižili i obračunavali. Dve ključne

Agencija za privredne resurse
Agencija za privredne resurse

Agencija za privredne resurse Počevši od 2. aprila 2024. godine, Agencija za privredne registre primenjivaće novi pristup registraciji promena u kapitalu, što će biti od

Šifra delatnosti
Šifra delatnosti

Šifra delatnosti Kada započnete proces osnivanje firme, bilo da je u pitanju preduzetnik ili privredno društvo, jedna od ključnih obaveza jeste registracija delatnosti. U ovom