Datum fakture i uticaj na prihode

Veoma često se dešava da preduzetnici ne znaju kada prihod nastaje, i kakav uticaj na to ima činjenica kada je faktura izdata, verujući da će promenom datuma izdavanja na fakturi, uspeti da zaobiđu propise. 

Ova situacija dešava se kako kod preduzetnika paušalaca kada je u pitanju limit od 6 miliona, obveznika koji nisu u sistemu PDV za limit od 8 miliona, ali i u brojnim drugim situacijama. U ovom članku neće biti reči o svakoj od tih situacija, ali ćemo ukazati na bitne činjenice, koje se mogu primeniti na sve takve situacije.

Datum izdavanja faktura kod paušalaca

Kraj godine je period kada paušalci pokušavaju da ostanu u okviru limita od 6 miliona dinara, tako što usluge koje su pružili ili proizvode koje su prodali, žele da fakturišu u narednoj godini. Međutim, datum fakture je samo datum kada se ta faktura izdaje, ali to ne znači da i prihod tada nastaje. 

Prihod nastaje kada se promet i izvrši, te stoga, ukoliko je usluga pružena, ili proizvod prodat u jednom periodu, činjenica da se na fakturi upisuje neki drugi datum kao datum izdavanja, ne utiče na period nastanka prihoda.

U primeru ćemo prikazati jednu moguću situaciju. Pretpostavićemo da je paušalac u 2022. godini ostvario 5.800.000 din prihoda, i da ima potpisane ugovore sa svojim kupcima, u kojima je definisano da se usluga pruža u kontinuitetu svakog meseca, i da se faktura šalje na kraju svakog meseca, te da je u tim ugovorima definisano da je mesečna cena ukupno 500.000 dinara. 

Ukoliko bi paušalac želeo da fakturu napravi, na primer, 05. januara, i na taj način izbegne gubitak prava na paušalno oporezivanje i obavezu vođenja poslovnih knjiga, ovaj potez mu to ne bi omogućio. Razlog je što je prihod nastao u 2022. godini i izdavanje fakture u 2023. godini može samo privremeno da stvori privid da paušalac nije izgubio pravo na paušalno oporezivanje, ali bi u slučaju poreske kontrole veoma lako moglo da se uoči da je paušalac pokušao da izigra zakon, pa se na taj način dovede i u rizik od kažnjavanja.

Datum fakture i uticaj na prihode

Prelazak limita od 8 miliona i porez na dobit

Gotovo ista situacija se može dogoditi i u slučaju prelaska 8 miliona prihoda i sticanja obaveze ulaska u sistem PDV, ili pokušaja da se promenom datuma fakture umanji porez na dobit. 

U svim ovim situacijama je veoma važno znati da datum fakture nije uticao na datum nastanka prihoda i da se na ovaj način veoma lako mogao stvoriti rizik od novčanih kazni, poreskih prekršaja i drugih konsekvenci koje bi mogle da ugroze budućnost poslovanja.

Ukoliko imaš dileme u vezi poslovanja ili želiš tek da započneš sa poslovanjem, zakaži konsultacije i nemoj dozvoliti da nedovoljno poznavanje ovih i sličnih propisa, ugrozi tvoj biznis.

Trosak reprezentacije reklame i propagande
Trošak reprezentacije, reklame i propagande

Trošak reprezentacije, reklame i propagande U poslovanju, troškovi su neizbežni. Međutim, neki troškovi zahtevaju posebno razmatranje kako bi se pravilno knjižili i obračunavali. Dve ključne

Agencija za privredne resurse
Agencija za privredne resurse

Agencija za privredne resurse Počevši od 2. aprila 2024. godine, Agencija za privredne registre primenjivaće novi pristup registraciji promena u kapitalu, što će biti od

Šifra delatnosti
Šifra delatnosti

Šifra delatnosti Kada započnete proces osnivanje firme, bilo da je u pitanju preduzetnik ili privredno društvo, jedna od ključnih obaveza jeste registracija delatnosti. U ovom