Porezi i doprinosi osnivača

Prilikom osnivanja firme, postoji obaveza registracije i osnivača firme. U praksi se često postavlja pitanje koje poreze i doprinose je potrebno platiti za osnivača, a neretko dolazi do propusta prilikom obračunavanja ovih poreskih obaveza.

Odgovora na ovo pitanje je više u zavisnosti od uloge koju osnivač ima u firmi kao i toga da li je osnivač osiguran po nekom drugom osnovu, a u nastavku ćemo analizirati moguće situacije i objasniti vam koje obaveze je firma dužna da plati za svog osnivača.

1. Osnivač koji nije direktor, ali nije ni radno angažovan u društvu

U ovom slučaju, za osnivača ne postoji obaveza plaćanja poreza i doprinosa.

2. Osnivač koji nije direktor, ali je radno angažovan kod drugog poslodavca

Firma u kojoj je osnivač nema obavezu plaćanja poreza i doprinosa, a poslodavac kod kojeg je u radnom odnosu na zaradu koju je ostvario plaća poreze i doprinose.

3. Osnivač nije direktor u firmi, ali je angažovan na nekom drugom radnom mestu u firmi

Za osnivača firma plaća poreze i doprinose na zaradu, kao i za svakog drugog radnika angažovanog u radni odnos.

4. Osnivač angažovan kao direktor na osnovu ugovora o radu


Za osnivača se i u ovom slučaju plaćaju porezi i doprinosi na zaradu kao za svakog drugog zaposlenog.

5. Osnivač je direktor firme, ali za to ne dobija naknadu i nije osiguran po drugom osnovu

U ovoj situaciji, firma je dužna da obračuna i plati doprinose za osnivača na najnižu mesečnu osnovicu, koja za 2021.godinu iznosi 28.402din. Potrebno je obračunati i platiti PIO 25.5%, socijalno i zdravstveno osiguranje 10.3%, kao i doprinose za nezaposlenost 0,75%.

Ukupna obaveza za plaćanje iznosila bi 10.380,93din. Za razliku od tog iznosa, kada se doprinosi plaćaju samo po osnovu poreskog i invalidskog osiguranja u iznosu od 25.5%, iznos koji je potrebno je platiti 7.242,51din.

Porezi i doprinosi osnivača

6. Osnivač, direktor na osnovu ugovora o pravima i obavezama direktora, i za to prima naknadu, ali nije u radnom odnosu u svojoj firmi, niti je osiguran po bilo kom drugom osnovu

Za osnivača koji je i direktor, potrebno je obračunati sva tri doprinosa na minimalnu osnovicu. Međutim, ukoliko direktor za funkciju koju ima u firmi dobija i naknadu, ta naknada ima karakter ostalih prihoda, po čijem osnovu postoji obaveza plaćanja poreza i doprinosa, i to 20% porez na ostale prihode i 25.5% doprinosi za poresko i invalidsko osiguranje.

Osnovica za plaćanje poreza i doprinosa za naknadu koju direktor prima je bruto iznos datog primanja, umanjenog za 20% normiranih troškova.

7. Osnivač, direktor u firmi, za šta ne dobija naknadu, a zaposlen je u drugoj firmi

Poslodavac kod kojeg je angažovan u radnom odnosu, plaća poreze i doprinose na ostvarenu zaradu, a firma u kojoj je direktor, ima obavezu da plati PIO 25.5% na najnižu osnovicu, što u 2020.god, kao što smo već rekli, iznosi 7.242,21 din.

8. Osnivač i direktor više privrednih društava, a u jednom od njih je i zaposlen

Privredno društvo u kojem je u radnom odnosu za navedeno lice plaća poreze i doprinose na zaradu, dok druge firme u kojima je direktor imaju obavezu da plate doprinose za PIO 25.5% na najnižu osnovicu.

9. Osnivač, zaposlen u firmi kao direktor, a istovremeno i preduzetnik

Privredno društvo u kojem je zaposlen, za direktora obračunava i plaća poreze i doprinose na zaradu, dok kao preduzetnik nema obavezu plaćanja doprinosa za nezaposlenost i zdravstveno i socijalno osiguranje, već plaća isključivo PIO 25.5%.

10. Osnivač, koji je direktor, za šta ne dobija naknadu, i istovremeno preduzetnik

Ovo lice kao preduzetnik plaća poreze i doprinose, dok firma u kojoj je direktor ima obavezu da plati PIO 25,5% na najnižu osnovicu za obračun doprinosa.

11. Osnivač, koji nije direktor i nije angažovan po drugom osnovu u firmi, a istovremeno je i preduzetnik

Firma u kojoj je osnivač nema obavezu plaćanja poreza i doprinosa, ali osnivač je u obavezi da plati poreze i doprinose kao preduzetnik.

12. Penzioner, koji je osnivač i direktor društva, bez naknade za tu funkciju

Društvo za osnivača u ovom slučaju plaća samo PIO 25.5%, koji se obračunava na najnižu osnovicu za plaćanje doprinosa.

Kao što se iz navedenih primera može uočiti, obaveza plaćanja doprinosa za osnivača postoji samo u privrednim društvima, dok se ta obaveza ne odnosi na preduzetnika.

Poreska prijava OD-O

Poreska prijava po osnovu koje se vrši plaćanje obaveza za osnivača naziva se PP OD-O, a rok za njeno podnošenje i plaćanje obaveza koje proizilaze iz nje je svaki 15. u mesecu, za prethodni mesec, što bi praktično značilo da je 15. februar rok za predaju i plaćanje obaveza za osnivača za mesec januar.

Nadamo se da smo vam sa ovim člankom rešili dileme vezane za plaćanje obaveza za osnivača firme, a ukoliko vam se članak svideo, pretplatite se na naš blog i ne propustite naše buduće vesti.

Kupovina prvog stana
Kupovina prvog stana

Šta se smatra kupovinom prvog stana? Kupovinom prvog stana se smatra kupovina stambenog prostora od strane punoletnog fizičkog lica na teritoriji Republike Srbije. Ova akvizicija