PDV nadoknada poljoprivrednicima

Pored poreskih stopa od 10% i 20%, zakon u Republici Srbiji predvideo je još jednu stopu PDV, koja se primenjuje samo u pojedinim slučajevima, odnosno u situacijama kada se vrši otkup poljoprivrednih proizvoda od poljoprivrednika koji nisu registrovani u sistem PDV. U ovom tekstu ćemo objasniti ko ima pravo na nadoknadu PDV-a, pod kojim uslovima, kao i postupak ostvarivanja ovog prava.

Pravo na nadoknadu PDV-a

Fizička lica koja su vlasnici, zakupci i drugi korisnici poljoprivrednog i šumskog zemljišta, kao i fizička lica koja su nosioci ili članovi poljoprivrednog gazdinstva upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava, imaju pravo na nadoknadu PDV-a (u daljem tekstu: poljoprivrednici) pod uslovima i na način određen zakonom.

PDV nadoknada poljoprivrednicima.029

Poljoprivrednici koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo, ali nisu preduzetnici, imaju pravo na nadoknadu PDV-a prilikom prodaje poljoprivrednih proizvoda preduzetnicima ili privrednim društvima koja su u sistemu PDV-a. Ova nadoknada se ostvaruje bez obzira na to što poljoprivrednici sami nisu u sistemu PDV-a. Konkretno, otkupljivač koji je u sistemu PDV-a mora da obračuna PDV nadoknadu po stopi od 8% na otkupnom listu i da taj iznos isplati poljoprivredniku.

Osnovica za obračun PDV nadoknade je bruto naknada isplaćena poljoprivredniku. Ako otkupljivač, pored nadoknade, mora da obračuna i plati porez i doprinose u ime poljoprivrednika, ti iznosi se takođe uključuju u osnovicu za PDV nadoknadu. Otkupljivač koji je u sistemu PDV-a može da odbije PDV nadoknadu kao prethodni PDV ukoliko:

  • Ima otkupni list priznanicu sa svim elementima propisanim članom 42. Zakona o PDV-u, potpisanu od strane poljoprivrednika.
  • Vrednost poljoprivrednih proizvoda (bez PDV nadoknade) je plaćena poljoprivredniku na odgovarajući način (npr. nalogom za prenos, gotovinom, kompenzacijom itd.).
  • Iznos PDV nadoknade je isplaćen poljoprivredniku na njegov tekući račun ili račun štednje.

Ako poljoprivrednik prodaje proizvode preduzetnicima ili privrednim društvima koja nisu u sistemu PDV-a, nema pravo na PDV nadoknadu. U tom slučaju, otkupljivač koji nije u sistemu PDV-a ne obračunava, ne iskazuje i ne plaća poljoprivredniku PDV nadoknadu.

Ukoliko imate pitanja za naš tim, konsultacije na ovu i brojne teme iz ove drugih sličnih oblasti, možete zakazati ovde.

Zakon o radnom vremenu - nepuno radno vreme
Puno, nepuno i skraćeno radno vreme

Puno, nepuno i skraćeno radno vreme Prilikom sklapanja ugovora o radu između zaposlenog i poslodavca, jedan od najbitnijih elemenata koje je potrebno ugovoriti je radno vreme, odnosno da li će

Zasnivanje radnog odnosa
Zasnivanje radnog odnosa

Zasnivanje radnog odnosa Ugovor o radu Radni odnos zasniva se ugovorom o radu između poslodavca i zaposlenog, a pored same funkcije zasnivanja radnog odnosa, on predstavlja i stvaralački akt kojim

Preduzetnik
Preduzetnik

Ko je Preduzetnik? Preduzetnik je poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostavirivanja prihoda i koje je kao takvo registrovano u skladu sa zakonom o registraciji poslovnih subjekata.