Subvencije za samozapošljavanje

Subvencije za samozapošljavanje

Subvencije za samozapošljavanje Grad Novi Sad raspisao je Javni konkurs za dodelu subvencija za samozapošljavanje na teritoriji grada Novog Sada u vrednosti od 250.000din do 500.000din, a pravo da učestvuju na konkursu za dobijanje subvencija imaju pravo nezaposlena lica evidentirana kod Nacionalne službe za nezaposlene u Novom Sadu, a koja su mlađa od 64 godine. […]

Rokovi za prihvatanje elektronskih faktura

Rokovi za prihvatanje elektronskih faktura

Rokovi za prihvatanje elektronskih faktura S obzirom da se od 01. jula 2022.godine značajno povećao broj subjekata koji imaju obavezu prijema elektronskih faktura, povećao se i broj dilema koje su se pojavile među korisnicima Sistema elektronskih faktura. U ovom tekstu posvetićemo pažnju rokovima u okviru kojih subjekti kojima je elektronska faktura pristigla, imaju pravo da […]

Registracija na sistemu elektronskih faktura (SEF)

Registracija na sistemu elektronski faktura (SEF)

Registracija na sistemu elektronski faktura (SEF) Da bi pravno lice obezbedilo uslove za prijem, slanje i izdavanje elektronskih faktura, preko Sistema elektronskih faktura ili posredno putem informacionog posrednika, potrebno je da zakonski zastupnik izvrši registraciju na Sistemu elektronskih faktura. Kako se vrši registracija na Sistem elektronskih faktura? Registrovanje na Sistem elektronskih faktura vrši se preko […]

Sticanje statusa Obveznika PDV-a

Sticanje statusa Obveznika PDV-a

Sticanje statusa Obveznika PDV-a Status obveznika poreza na dodatu vrednost lice može steći dobrovoljno ili po sili Zakona. Lice koje nije evidentirano u sistem PDV-a može da izvrši dobrovoljnu prijavu za ulazak u sistem PDV-a u bilo kom trenutku godine. Sa druge strane, obavezan ulazak u sistem PDV-a postoji u situaciji kada lice ostvari promet […]

Paušal ili vođenje knjiga

Paušal ili vođenje knjiga

Izbor paušalnog oporezivanja i lične zarade Odluka o načinu oporezivanja preduzetnika može biti od velike važnosti za poslovanje i količinu novca koja preduzetniku ostaje nakon oporezivanja, pa imajući u vidu važnost ove odluke, poznavanje rokova u okviru kojih se izmene mogu izvršiti, može biti od velikog značaja za sve sadašnje i buduće preduzetnike. Rok za […]

Kalkulator paušalnog poreza

Kalkulator paušalnog poreza

Kalkulator paušalnog poreza Poreska uprava je na svom sajtu objavila kalkulator paušalnog poreza koji omogućava svima koji su zainteresovani da utvrde koji iznos paušnog poreza mogu da očekuju za određenu delatnost. Kalkulator koji omogućava izračunavanje paušalnog poreza možete pronaći klikom na sledeći link: OVDE Izračunavanje poreza i doprinosa za paušalce Jednom kada pristupite gore označenom […]

Pretežni izvoznik u smislu zakona o PDV

Pretežni izvoznik u smislu zakona o PDV

Pretežni izvoznik u smislu zakona o PDV U poreskom periodu u kojem je obvezniku PDV iznos prethodnog PDV veći od iznosa poreske obaveze, obveznik ima pravo na povrat traženog PDV, a za tu mogućnost obveznik se opredeljuje izborom opcije 1 prilikom podnošenja poreske prijave za PDV. Ukoliko se obveznik ne bi opredelio za tu opciju, […]

Preduzetnici u 2022 godini

Preduzetnici u 2022 godini

Preduzetnici u 2022 godini Porez na prihod od samostalne delatnosti preduzetnika Preduzetnici koji vode poslovne knjige i porez plaćaju na stvarno ostvaren prihod (u daljem tekstu: preduzetnici) imaju rok da do 15. aprila predaju poresku prijavu i poreski bilans, dok je rok za predaju završnog računa 31. mart. Ovu obavezu nemaju preduzetnici paušalci koji porez […]

Limiti od 6 i 8 miliona dinara

Limiti od 6 i 8 miliona dinara

Limiti od 6 i 8 miliona dinara Limiti od 6 i 8 miliona dinara predstavljaju čestu dilemu kod preduzetnika, koji nisu sigurni koji period bi trebali da posmatraju za navedene limite, i šta se dešava ako se neki od limita probiju. Ovim tekstom želeli bismo da svim budućim i sadašnjim preduzetnicima pomognemo u rešavanju ovih […]

Lična zarada preduzetnika

Lična zarada preduzetnika

Lična zarada preduzetnika Izmenama Zakona o porezu na dohodak građana iz 2013. godine, preduzetnicima i preduzetnicima poljoprivrednicima omogućeno je da se opredele za isplatu lične zarade. Ličnom zaradom preduzetnika smatra se iznos koji preduzetnik isplati i evidentira kao mesečno primanje, uvećan za iznos pripadajućih poreza i doprinosa. Na ovaj način je preduzetnicima omogućeno da sebi […]