Paušal ili vođenje knjiga

Paušal ili vođenje knjiga

Izbor paušalnog oporezivanja i lične zarade Odluka o načinu oporezivanja preduzetnika može biti od velike važnosti za poslovanje i količinu novca koja preduzetniku ostaje nakon oporezivanja, pa imajući u vidu važnost ove odluke, poznavanje rokova u okviru kojih se izmene mogu izvršiti, može biti od velikog značaja za sve sadašnje i buduće preduzetnike. Rok za […]

Kalkulator paušalnog poreza

Kalkulator paušalnog poreza

Kalkulator paušalnog poreza Poreska uprava je na svom sajtu objavila kalkulator paušalnog poreza koji omogućava svima koji su zainteresovani da utvrde koji iznos paušnog poreza mogu da očekuju za određenu delatnost. Kalkulator koji omogućava izračunavanje paušalnog poreza možete pronaći klikom na sledeći link: OVDE Izračunavanje poreza i doprinosa za paušalce Jednom kada pristupite gore označenom […]

Pretežni izvoznik u smislu zakona o PDV

Pretežni izvoznik u smislu zakona o PDV

Pretežni izvoznik u smislu zakona o PDV U poreskom periodu u kojem je obvezniku PDV iznos prethodnog PDV veći od iznosa poreske obaveze, obveznik ima pravo na povrat traženog PDV, a za tu mogućnost obveznik se opredeljuje izborom opcije 1 prilikom podnošenja poreske prijave za PDV. Ukoliko se obveznik ne bi opredelio za tu opciju, […]

Preduzetnici u 2022 godini

Preduzetnici u 2022 godini

Preduzetnici u 2022 godini Porez na prihod od samostalne delatnosti preduzetnika Preduzetnici koji vode poslovne knjige i porez plaćaju na stvarno ostvaren prihod (u daljem tekstu: preduzetnici) imaju rok da do 15. aprila predaju poresku prijavu i poreski bilans, dok je rok za predaju završnog računa 31. mart. Ovu obavezu nemaju preduzetnici paušalci koji porez […]

Limiti od 6 i 8 miliona dinara

Limiti od 6 i 8 miliona dinara

Limiti od 6 i 8 miliona dinara Limiti od 6 i 8 miliona dinara predstavljaju čestu dilemu kod preduzetnika, koji nisu sigurni koji period bi trebali da posmatraju za navedene limite, i šta se dešava ako se neki od limita probiju. Ovim tekstom želeli bismo da svim budućim i sadašnjim preduzetnicima pomognemo u rešavanju ovih […]

Lična zarada preduzetnika

Lična zarada preduzetnika

Lična zarada preduzetnika Izmenama Zakona o porezu na dohodak građana iz 2013. godine, preduzetnicima i preduzetnicima poljoprivrednicima omogućeno je da se opredele za isplatu lične zarade. Ličnom zaradom preduzetnika smatra se iznos koji preduzetnik isplati i evidentira kao mesečno primanje, uvećan za iznos pripadajućih poreza i doprinosa. Na ovaj način je preduzetnicima omogućeno da sebi […]

Vodič za elektronsko fakturisanje

Elektronsko fakturisanje

Šta su eFakture? Elektonske fakture predstavljaju fakture koje se izdaju, primaju i obrađuju isključivo elektronskim putem. Zakon o elektronskom fakturisanju stupio je na snagu 07. maja 2021. godine, a početak njegove zvanične primene zavisiće od činjenice da li se radi o subjektu privatnog ili javnog sektora. Ko će morati da izdaje elektronske fakture? Obaveza izdavanja […]

Šta je test samostalnosti?

Šta je test samostalnosti

Šta je test samostalnosti? Test samostalnosti predstavlja test kojem podležu preduzetnici, bilo da su paušalci ili preduzetnici koji vode poslovne knjige, a koji je Vlada Republike Srbije uvela kako bi sprečila plaćanje nižih poreza i doprinosa po osnovu angažovanja fizičkih lica od strane nalogodavca zaključivanjem ugovora o poslovnoj saradnji sa preduzetnikom, umesto zaključivanja ugovora o […]

Koji porez plaćaju advokati?

Koji porez plaćaju advokati

Koji porez plaćaju advokati? Oporezivanje advokata Za mnoge advokate koji prvi put započinju obavljanje delatnosti, pitanje poreza koji je potrebno da plate predstavlja problem na koji ponekad nije lako pronaći odgovor. Kroz ovaj tekst pokušaćemo da pređemo sve mogućnosti koje advokati imaju ispred sebe, a odnose se na oblike organizovanja i poreza koje su u […]

Pravo na mirovanje preduzetnika

Zamrzavanje preduzetnika

Pravo na mirovanje preduzetnika Bilo da ste preduzetnik paušalac ili preduzetnik koji vodi knjige, Zakon dozvoljava pravo na zamrzavanje preduzetničke radnje u trajanju od 2 godine. Zamrzavanje preduzetnika Preduzetnici ovo pravo imaju bez obzira koji ih razlog na ovaj čin naveo, pa je procedura zamrzavanja preduzetnika u svakom slučaju ista, bez obzira da li je […]