PDV nadoknada poljoprivrednicima

PDV nadoknada poljoprivrednicima Pored poreskih stopa od 10% i 20%, zakon u Republici Srbiji predvideo je još jednu stopu PDV, koja se primenjuje samo u

Oporezivanje frilensera u 2024. godini

Oporezivanje frilensera u 2024. godini Tema frilensera je uvek interesantna tema u prethodnih nekoliko godina, pa je tako ostalo i ove godine. U odnosu na

Ulaganje u investicioni fond

Ulaganja u alternativne fondove

Ulaganja u alternativne fondove Od 1. januara 2021. godine, uveden je novi poreski kredit koji obveznicima godišnjeg poreza na dohodak građana može pružiti mogućnost umanjenja

Preduzetnik paušalac

Paušalci i godišnji dohodak

Da li paušalci plaćaju godišnji porez na dohodak građana? U aprilu i početkom maja, svake godine kao veoma bitna tema provlači se pitanje poreza na

Subvencije za nezaposlene

Subvencije za nezaposlene

Subvencije za nezaposlene Nacionalna služba za zapošljavanje, i ove godine je raspisala konkurs za samozapošljavanje fizičkih lica koja su prijavljena kod NSZ. U ovom tekstu

Agencija za privredne resurse

Agencija za privredne resurse

Agencija za privredne resurse Počevši od 2. aprila 2024. godine, Agencija za privredne registre primenjivaće novi pristup registraciji promena u kapitalu, što će biti od

Šifra delatnosti

Šifra delatnosti

Šifra delatnosti Kada započnete proces osnivanje firme, bilo da je u pitanju preduzetnik ili privredno društvo, jedna od ključnih obaveza jeste registracija delatnosti. U ovom

Poreska prijava za eko taksu 2024

Poreska prijava za eko taksu 2024 Početkom novembra stupile su na snagu izmene propisa koje se primenjuju od 1. januara 2024. godine. Jedna od ključnih