Kako zaposliti stranca u Srbiji?

Kako zaposliti stranca u Srbiji?

Kako zaposliti stranca u Srbiji? Turbulencije na svetskom tržištu, izazvane prvo pandemijom virusa Covid-19, a nakon toga ratom između Rusije i Ukrajine, rastućom inflacijom i drugim nepovoljnim ekonomskim događajima, izazvale su velike promene i na domaćem tržištu. Na teritoriju naše zemlje doselio se veliki broj stanovnika Rusije i Ukrajine, ali i drugih delova sveta, kao […]

Predračun, avans i račun

Predračun, avans i račun

Predračun, avans i račun Kada preduzetnici zakorače u svet biznisa, česta je pojava da nisu upućeni u to, koji dokument se izdaje u kom trenutku, i najčešća je situacija da smatraju da je dovoljno da klijentu pošalju račun, bez obzira da li je prethodno došlo do prometa dobara i usluga, ili nije. Da bismo te […]

Datum elektronske fakture

Datum elektronske fakture

Datum elektronske fakture Do uvođenja izmena koje su stupile na snagu početkom 2023.godine, činilo da se će obveznici elektronskih faktura, a pre svega oni koji su u sistemu PDV, koji zapravo predstavljaju i većinu obveznika eFaktura, imati poteškoća usled činjenice da datum elektronske fakture ne može da se menja, odnosno datum fakture je uvek datum […]

Subvencije za samozapošljavanje

Subvencije za samozapošljavanje

Subvencije za samozapošljavanje Grad Novi Sad raspisao je Javni konkurs za dodelu subvencija za samozapošljavanje na teritoriji grada Novog Sada u vrednosti od 250.000din do 500.000din, a pravo da učestvuju na konkursu za dobijanje subvencija imaju pravo nezaposlena lica evidentirana kod Nacionalne službe za nezaposlene u Novom Sadu, a koja su mlađa od 64 godine. […]

Rokovi za prihvatanje elektronskih faktura

Rokovi za prihvatanje elektronskih faktura

Rokovi za prihvatanje elektronskih faktura S obzirom da se od 01. jula 2022.godine značajno povećao broj subjekata koji imaju obavezu prijema elektronskih faktura, povećao se i broj dilema koje su se pojavile među korisnicima Sistema elektronskih faktura. U ovom tekstu posvetićemo pažnju rokovima u okviru kojih subjekti kojima je elektronska faktura pristigla, imaju pravo da […]

Putnička vozila i PDV

Putnička vozila i PDV

Putnička vozila i PDV Da li pravna lica i preduzetnici mogu da zahtevaju povrat poreza na dodatu vrednost po osnovu nabavke putničkog vozila? Prilikom nabavke putničkog vozila, preduzetnici i pravna lica u najvećem broju slučajeva nemaju pravo na povrat poreza na dodatu vrednost, ukoliko ga je prodavac obračunao na prodajnu cenu. Razlog zašto je tako, […]

Registracija na sistemu elektronskih faktura (SEF)

Registracija na sistemu elektronski faktura (SEF)

Registracija na sistemu elektronski faktura (SEF) Da bi pravno lice obezbedilo uslove za prijem, slanje i izdavanje elektronskih faktura, preko Sistema elektronskih faktura ili posredno putem informacionog posrednika, potrebno je da zakonski zastupnik izvrši registraciju na Sistemu elektronskih faktura. Kako se vrši registracija na Sistem elektronskih faktura? Registrovanje na Sistem elektronskih faktura vrši se preko […]

Pretežni izvoznik u smislu zakona o PDV

Pretežni izvoznik u smislu zakona o PDV

Pretežni izvoznik u smislu zakona o PDV U poreskom periodu u kojem je obvezniku PDV iznos prethodnog PDV veći od iznosa poreske obaveze, obveznik ima pravo na povrat traženog PDV, a za tu mogućnost obveznik se opredeljuje izborom opcije 1 prilikom podnošenja poreske prijave za PDV. Ukoliko se obveznik ne bi opredelio za tu opciju, […]

Prenos celokupne ili dela imovine

EFAKTURE 5

Prenos celokupne ili dela imovine Odredbom člana 6. stav 1. Zakona o Porezu na dodatu vrednost (u daljem tekstu Zakona), propisano je da kod prenosa celokupne ili dela imovine, sticalac stupa na mesto prenosioca, te da promet nije izvršen. Na ovaj način uređeno je da, u slučaju prenosa celokupne ili dela imovine, prenosilac, obveznik PDV, […]

Vodič za elektronsko fakturisanje

Elektronsko fakturisanje

Šta su eFakture? Elektonske fakture predstavljaju fakture koje se izdaju, primaju i obrađuju isključivo elektronskim putem. Zakon o elektronskom fakturisanju stupio je na snagu 07. maja 2021. godine, a početak njegove zvanične primene zavisiće od činjenice da li se radi o subjektu privatnog ili javnog sektora. Ko će morati da izdaje elektronske fakture? Obaveza izdavanja […]