Prodaja nepokretnosti – porez na kapitalnu dobit

Prodaja nepokretnosti - porez na kapitalnu dobit

Prodaja nepokretnosti – porez na kapitalnu dobit Zakon o porezu na dohodak građana propisao je obavezu plaćanja poreza na kapitalnu dobit koja se ostvaruje prodajom nekretnine. Ovaj porez iznosi 15%, a osnovicu za plaćanje poreza predstavlja pozitivna razlika između prodajne i nabavne cene. Kako se izračunava porez? Na jednostavnom primeru, ukazaćemo na koji način se […]

Revolving kredit

Revolving kredit

Revolving kredit Vlasnicima firmi je veoma važno da u svakom trenutku mogu biti sigurni da su u mogućnosti da izvrše plaćanje dospelih obaveza, pa u situaciji kada njihovi klijenti svoje obaveze ne izvrše na vreme, revolving kredit može biti rešenje za njihove probleme nelikvidnosti. Šta je revolving kredit? Revolving predstavlja bankarski proizvod koji klijentima omogućava […]

Šta je Faktoring?

Šta je faktoring

Problemi sa naplatom potraživanja Nedostatak novca i problem sa likvidnošću izazvanim neredovnim naplaćivanjem potraživanja od kupaca može firmu dovesti u probleme, od onih manjih, kada usled nemogućnosti da plaćanje izvrši u momentu i na taj način obezbedi niže cene, pa do onih većih kada firma mora dodatno da se zaduži kod finansijskih institucija kako bi […]

Da li mi je potreban finansijski savetnik?

Da li ti je potreban finansijski savetnika

Da li mi je potreban finansijski savetnik? Dobra ideja i želja da se pokrene sopstveni biznis, bez jasno definisanog plana kojeg bi se trebalo pridržavati u poslovanju zarad ostvarenja sopstvenih ciljeva, veoma često nisu dovoljni da bi se posao uspešno razvijao, ali i pored toga, mnogi preduzetnici ulažu svoj novac i vreme bez prethodno precizno […]